OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV

07.11.2018

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja v skladu z  52. členom ter 2. točke prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov.

1. Osnovni podatki:
Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza:
pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine.

Rok za oddajo ponudbe je do 27. 11. 2018.

Organizator: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled Upravljavec nepremičnega premoženja: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 

2. Predmet oddaje v najem:

Odda se poslovni prostor v upravni stavbi Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, v 1. nadstropju v izmeri 16 m2.

 3.  Dodatna pojasnila in ogled:

Pogoji najema in sodelovanja so stvar dogovora med strankama.

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Miha Marolt

Elektronski naslov: miha.marolt@tnp.gov.si

Tel.: 04/5780200