Nabiranje gob v Triglavskem narodnem parku - opozorila na vrhuncu letošnje gobarske sezone

19.09.2022

V Triglavskem narodnem parku je dovoljeno nabiranje gob in gozdnih sadežev samo v tretjem varstvenem območju. Ker prehodi iz enega varstvenega območja v drugega v naravi niso posebej označeni, gobarjem v Javnem zavodu Triglavski narodni park (JZ TNP) kot upravljalcu parka svetujemo, naj se o mejah posameznih območij poučijo pred odhodom v naravo, pri čemer so jim v pomoč spodnji zemljevidi. 

Pri nabiranju gob je treba upoštevati tudi pogoje, ki jih za nabiranje predpisujejo Uredba o varstvu samoniklih gliv ter predpisi na področju gozdarstva in varstva gozdov, predvsem Pravilnik o varstvu gozdov. Tako posameznik lahko dnevno nabere do največ 2 kg gob, ki morajo biti grobo očiščene že neposredno na rastišču. Pri nabiranju ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali podgobje. Nabrane gobe moramo prenašati v zračni in trdi embalaži.

Tako kot vsako leto v času rasti gob so tudi v letošnjem letu naravovarstveni nadzorniki TNP v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami poostrili nadzor nad spoštovanjem predpisanih pravil.

Kot začasni obiskovalci gozdov se moramo ob tem zavedati, da je naša prisotnost v gozdu moteča za v parku živeče živali, zato ne povzročajmo nepotrebnega hrupa in drugih motečih dejavnosti. V obdobju »gobarske mrzlice« pa se praviloma poveča tudi število ugotovljenih kršitev prometnih režimov. Zato obiskovalce pozivamo, da ne parkirajo motornih vozil zunaj za ta namen predvidenih površin  in naj ne vozijo po gozdnih cestah, na katerih velja prepoved splošne uporabe.

Pri obiskovanju Triglavskega narodnega parka in narave nasploh ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena.

Pravila ravnanja v TNP:

  • Pri obisku Triglavskega narodnega parka spoštujmo navade in način življenja domačinov.
  • Bodimo tihi, da ne bomo vznemirjali živali.
  • V narodnem parku ničesar ne puščajmo in ne odnašajmo ničesar, razen lepih spominov: gorsko cvetje je najlepše na svojih rastiščih, zato naj tam tudi ostane,
  • Odpadke odnesimo s seboj.
  • Pse vodimo na vrvici.
  • Parkovne poti so namenjene pohodnikom, vožnja s kolesi po njih ni dovoljena.
  • Na poti sledimo oznakam na stebričkih in markiranim potem.
  • Vozila puščajmo na za to označenih mestih.