Javni razpis za za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problematičnih območjih v letih 2020-2021

23.03.2021