Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine

22.01.2021

Ministrstvo za kulturo je dne 8. 1. 2022 objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine.

Na spletni povezavi: http://www.mk.gov.si/si/aktualni_razpisi_ministrstva_za_kulturo/ je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22).

Namen razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1:   sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.

Sklop 2:   sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na spomenikih.