Deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe obiskali Kras

17.04.2019

Javni zavod Triglavski narodni park je za deležnike Biosfernega območja Julijske Alpe  v okviru projekta Sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS-i) – Približajmo Unescova območja (LAS Doline Soče) dne 12. aprila 2019 pripravil strokovno ekskurzijo na Biosferno območje Kras in porečje reke Reke. Za več kot 40 udeležencev z različnih področij (od turizma, izobraževanja, kmetijstva do vodenja občin, društev idr.) je bila ekskurzija priložnost za izmenjavo dobrih praks, širjenje poznanstev, primerjanje življenja in dela v obeh biosfernih območjih in za snovanje novih skupnih idej. Strokovna ekskurzija je vključevala tudi voden ogled Škocjanskih jam in gradu Prem  ter obisk kmetije Vrbinovi, ekološke kmetije Mahne in turistične kmetije Andrejevi. 

Biosferna območja predstavljajo vzorčne primere kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki imajo izjemno naravno in kulturno vrednost. UNESCO program Človek in biosfera (angl. MAB – Man and biosphere) razglasi biosferna območja, da s tem spodbudil ohranjanje biološke pestrosti in trajnostni razvoj.

Osrednji namen imenovanja teh območij je, da mreža pomaga širiti znanja o ekosistemih in biotski raznovrstnosti ter nudi tudi prostor za izmenjavo dobrih praks na področju trajnostnega razvoja.

V Sloveniji so štiri biosferna območja: Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras in porečje reke Reke, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje in Biosferno območje Mura.

 

foto: Renata Cerkovnik 

Usmerjanje obiska logo3