Bogat program dogodkov ob 40. in 60. obletnici Triglavskega narodnega parka, aktivnosti znaka kakovosti in pomen sodelovanja z lokalnimi deležniki

21.05.2021

Bogat program dogodkov ob 40. obletnici zakonske ustanovitve Triglavskega narodnega parka in 60. obletnici zavarovanja Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park ter aktivnosti znaka kakovosti in pomen sodelovanja z lokalnimi deležniki

Narodni parki so zavarovana območja narave, ki si zaradi izjemnosti in neprecenljivosti zaslužijo največjo možno skrb. Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in sodi med najstarejše parke v Evropi. 40. in 60. obletnico bomo obeležili s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka. Kot dokaz kakovosti, tradicije in sožitja z naravo je Javni zavod Triglavski narodni park vzpostavil znak kakovosti za izdelke in storitve, ki zagotavljajo ohranjanje narave in kulturne dediščine ter prispevajo k večji kakovosti življenja in spodbujajo trajnostni razvoj.

Sodoben način upravljanja zavarovanega območja temelji na tesnem sodelovanju z deležniki oziroma partnerji. Krepitev identitete in pripadnosti Triglavskemu narodnemu parku in Biosfernemu območju Julijske Alpe v najširšem smislu je osrednje vodilo jubilejnega leta – za naravo in za ljudi. Skupnost Julijske Alpe skupaj z regionalnima razvojnima agencijama ter Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe predstavljata osrednjo stično točko pri snovanju, načrtovanju in izvajanju skupnih projektov, ki v ospredje postavljajo kakovost življenja/bivanja v biosfernem območju, kvaliteto doživljanja/obiskovanja narodnega parka ter vzpostavljanje dolgoročnega odnosa z mladimi –nosilci trajnostnega razvoja Biosfernega območja Julijske Alpe v prihodnje.

V letošnjem letu obletnic Javni zavod Triglavski narodni park od konca maja do konca leta načrtuje sklop dogodkov za širšo javnost, lokalne skupnosti, program za mlade oziroma družine in strokovni posvet. Z majskim dogodkom, ki ga pripravljamo v sodelovanju s pobratenim parkom Kratersko jezero za predstavitev parkov in sodelovanja z mladimi, in s povabilom družinam, da v okviru letošnjega naravoslovnega Belarjevega dne, ki smo ga zaradi epidemije prilagodili,  obiščejo urejene parkovne poti, na pobudo Evropske zveze naravnih in narodnih parkov Europarc obeležujemo tudi Evropski dan parkov. Mladi oziroma družine z otroki se v juliju lahko udeležijo tudi pohoda po Soški poti, na kateri jih bodo pričakale zanimive točke od Koče pri izviru Soče do Doma Trenta. Od junija do oktobra bodo organizirani vodeni pohodniški izleti z vodnikom za spoznavanje različnih območij parka. S koncem maja bo v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka na Bledu in v Bohinju na ogled razstava Jurija Mikuletiča o rastlinskih in živalskih vrstah. Prvi osrednji dogodek na primorski strani parka v Domu Trenta Javni zavod Triglavski narodni park pripravlja z lokalnimi in sosednjimi kulturnimi ustvarjalci in predstavniki iz Naravnega parka Julijsko predgorje. Z dogodkom v Trenti obeležujemo tudi 50 let programa UNESCO MAB - Človek in biosfera. Drugi osrednji dogodek pa bo v na gorenjski strani parka in sicer v Bohinju v sodelovanju s tamkajšnjo lokalno skupnostjo in deležniki parka. Na prireditvi bo tudi podelitev Belarjevega priznanja. Novembra bosta organizirana še strokovni posvet  ob 40. obletnici Zakona o Triglavskem narodnem parku (Triglavski narodni park 1981–2021) in odprtje fotografske razstave z naslovom Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani. Častni pokrovitelj obeleževanja obletnic Triglavskega narodnega parka je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Za podpiranje kakovostnih storitev in izdelkov, ki zasledujejo vrednote narodnega parka, je javni zavod Triglavski narodni park razvil certifikacijski sistem znak kakovosti TNP. Znak omogoča potrošniku, da podpira lokalno gospodarstvo, in je zagotovilo spoštovanja narave in zaupanja človeku. Med prejemniki Znaka kakovosti so tisti, ki izdelujejo in prodajajo prehranske izdelke, izdelke domače in umetne obrti, izvajajo gostinsko - turistične in druge javne ali zasebne storitve na območju Triglavskega narodnega parka Biosfernega območja Julijske Alpe UNESCO MaB. Nosilci certifikata Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka dokazujejo nadstandardno izvajanje svoje dejavnosti s pridobitvijo raznih nacionalnih in mednarodnih okljskih certifikatov. Doslej je znak pridobilo 15 posameznikov. Javni zavod Triglavski narodni park skupaj z deležniki ustvarja dodano vrednost lokalnemu okolju, kar je za trajnostni razvoj ključnega pomena. 

Letošnja novost v certifikacijskem sistemu znaka kakovosti je kategorija Izobraževalne ustanove. Zanjo se bodo lahko potegovale vse šole Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki bodo izpolnjevale tudi dodatne pogoje o spoštovanju in ohranjanju enkratne narave tega območja ter spodbujale izobraževanje otrok v naše prihodnje nosilce trajnostnega razvoja. S tem želimo šolam podeliti javno priznanje za njihovo predanost in zavzeto sodelovanje pri varovanju narave in kulturne dediščine, spodbujanju načel in vrednot, zapisanih v Statutu Skupnosti šol, ter za izredno delovanje pri krepitvi identitete Skupnosti šol. Šole, ki bodo znak kakovosti pridobile letos, bodo prejele učilnico na prostem. 

Podrobnejše in aktualne informacije o dogodkih so objavljene na spletni strani Triglavskega narodnega parka v koledarju dogodkov, več informacij o znaku kakovosti: www.tnp-kakovost.si

Fotografije: 

zgoraj: Veliko jezero v Dolini Triglavskih jezer, Aleš Zdešar 

spodaj: Novinarska konferenca na Turistični kmetiji Jelinčič, arhiv TNP