Biosferno območje Julijske Alpe s številnimi novostmi za mlade in širšo javnost

28.10.2020

Pri ozaveščanju in izobraževanju o narodnem parku in njegovih vrednotah Javni zavod Triglavski narodni park še prav posebno pozornost posveča osnovnošolcem in mladim nasploh. Tako na terenu kot v informacijskih središčih se zavod srečuje s skupinami otrok in mladih iz vse Slovenije in tujine, pred dvema letoma  pa je bila ustanovljena Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Ta združuje kar 40 šol (19 matičnih šol s podružnicami – skupaj 7.000 učencev), ki jim je skupno to, da se nahajajo v bližini edinega narodnega parka v Sloveniji in v Unescovem Biosfernem območju Julijske Alpe. S temi šolami Javni zavod Triglavski narodni park sodeluje še tesneje in za učence pripravlja dodatne brezplačne programe, učne pripomočke, raziskovanja in učenje v naravi ter izlete in druženja – vse z namenom, da še bolje spoznajo enkratnost prostora, v katerem živijo, da se z njim povežejo in da spletejo vezi tudi med seboj. Dolgoročno je to pravi način, da vzgojimo prebivalce Julijskih Alp, ki bodo zavezani naravi in kulturni dediščini tega prostora ter trajnostnemu razvoju.

NOVA SPLETNA ORODJA

Posodobljena spletna platforma Triglavska zakladnica in spletna druženja otrok Skupnosti Julijske Alpe z Nikom Škrlecom

Triglavska zakladnica

Za učinkovito izobraževanje in ozaveščanje vedno pomembnejša postajajo spletna orodja. Táko spletno orodje je Triglavska zakladnica, spletna platforma z učnimi vsebinami o Triglavskem narodnem parku in Biosfernem območju Julijske Alpe z različnimi nivoji dostopa do člankov, interaktivnih vsebin in učnih listov za splošno javnost, za učence in posebej za učitelje, ki na njej najdejo učno gradivo bodisi za delo v učilnici ali kot pripravo na teren. Triglavska zakladnica se stalno nadgrajuje z novimi vsebinami. V letošnjem letu je na njej poleg vsebin o naravi in kulturni dediščini Julijskih Alp mogoče najti še:

  • zanimivost iz vseh slovenskih biosfernih območij,
  • vsebine o podnebnih spremembah, ki jih alpski svet občuti močneje od drugih delov Slovenije in Evrope (Projekt Skupaj za Alpe) in
  • vsebine na temo ukinitve plastike za enkratno uporabo s poudarkom na: »Kaj lahko storim sam?«

 Izgled in uporabnost Zakladnice sta bila prilagojena ranljivim skupinam uporabnikov, učne vsebine za učitelje  pa se vključujejo v učni načrt.  Vabljeni, da Triglavsko zakladnico tudi sami raziščete na povezavi: www.triglavskazakladnica.si

 

Veliki jesenski spletni dogodek

Ker srečanja na način, kot jih je Javni zavod Triglavski narodni park organiziral v preteklosti, zaradi situacije niso mogoča, je druženje potekalo preko spleta. Na Velikem jesenskem spletnem dogodku smo skupaj z učenci od prvega do tretjega razreda direktorju Triglavskega narodnega parka mag. Janezu Rakarju, županu občine Kobarid Marku Matajurcu in predstavniku Unesca Slovenije Gašperju Hrastelju pokazali, kaj vse počnemo znotraj Skupnosti šol. Pogledali smo novo številko otroškega časopisa, raziskovali podnebne spremembe na naravoslovnih dnevih, se odpravili na izlet v Škocjanske jame, preverili kaj nam raste v visokih gredah, ki so jih vse šole članice Skupnosti prejele lansko leto ter si pomahali na daljavo. Na koncu pa smo se, kot se spodobi, če smo v družbi Nika Škrleca (voditelj oddaje Male sive celice), pomerili še v kvizu.

 

PRIDOBITVE ZA ŠOLSKE UČILNICE IN TEREN

Sadno drevje za vse šole, potujoča razstava in namizna igra Potovanje po Alpah, naravoslovni dnevi, program mladi nadzornik , astronomske delavnice in Belarjevi dnevi

Visoke grede, sadna drevesa

V šolskem letu 2019/20 so šole v okviru Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe prejele visoko gredo z željo ozavestiti otroke predvsem o trajnostnem razvoju in lokalno pridelani hrani. Tudi v letu 2020/21 Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z aktivnostjo in tako bodo vse šole prejele sadno drevo - slivo. Z objavami na Triglavski zakladnici in v otroškem časopisu skupaj spremljamo, kako raste zelenjava na visokih gredah; če se bodo slive prijele in obrodile, bomo pa videli v naslednjem letu.

 Nova mobilna didaktična razstava in namizna igra Potovanje po Alpah

Ker v okviru projekta Skupaj za Alpe (Alpska konvencija) veliko govorimo in ozaveščamo o podnebnih spremembah, ki jih v Alpah že čutimo, smo to tematiko mladini  želeli približati na interaktiven način, ki jih ne bo samo obtežil s napovedmi katastrof, ampak jim bo dal občutek, da lahko kaj pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje storijo tudi sami. Tako sta v projektu poleg novih vsebin na Triglavski zakladnici in naravoslovnih dni na temo podnebnih sprememb nastali tudi nova mobilna didaktična razstava in namizna igra Potovanje po Alpah. Veliko malih korakov namreč šteje in skupaj z mnogimi malimi koraki lahko ustvarimo pozitivne spremembe ali vsaj ustavimo negativne. Z novo mobilno didaktično razstavo in igro Potovanje po Alpah otroci igrivo - s pomočjo rebusov - spoznavajo pojme, ki se navezujejo na podnebne spremembe, pri igri Potovanje po Alpah pa spoznajo, da včasih ni lahko priti do cilja. Potujemo trajnostno in okolju prijazno? Kakšne so naše odločitve glede nakupovanja, porabe vode, izbire transporta? Smo za seboj v naravi pustili veliko sledi? Odločitve, ki niso dobre za naravo, potovanje upočasnijo. Pridobljeno znanje lahko otroci uporabijo tudi v vsakdanjem življenju. Namizno igro bo prejela vsaka šola, razstava pa bo v naslednjih letih obiskala vse šole iz Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

 

Naravoslovni dnevi – podnebne spremembe s strokovnjaki in Nikom Škrlecem

V okviru projekta Skupaj za Alpe (Alpska konvencija) naj bi učenci višjih razredov v poletnem času preživeli teden dni na raziskovalnem taboru na Pokljuki. Nova oblika tega raziskovanja so postali trije naravoslovni dnevi, na katerih so učenci OŠ Kranjska Gora, OŠ Kobarid in OŠ Bohinjska Bistrica s strokovnjaki Triglavskega narodnega parka in Zavoda za gozdove Slovenije, skupaj z radovednim Nikom Škrlecem (voditelj priljubljene mladinske oddaje Male sive celice) raziskovali in se praktično učili o podnebnih spremembah, njihovem blaženju in prilagajanju nanje - kar v okolici svojih šol. V okviru naravoslovnih dni je potekal tudi projekt MLADI NA VRHU (v katerem sodelujejo mladi iz vseh zavarovanih območij v Alpah in Karpatih). Dejavnosti letošnje izdaje so se navdihovale ob skupni temi »Alpske živali in podnebne spremembe«.

 

Ekskurzija v Škocjanske jame

Vsako jesen nas prijatelji iz sosednih zavarovanih območij povabijo na obisk. V preteklih letih smo tako z različnimi šolami obiskali Biosferno območje Nockberge in Naravni park Julijsko predgorje. Letošnjo jesen, pa so nas povabili v Biosferno območje Kras in porečje Reke, kjer je pisana druščina 4. razredov s primorske in gorenjske strani Biosfernega območja Julijske Alp obiskala čudovite Škocjanske jame. 76 učencev iz OŠ Lipnica in PŠ Ovsiše ter OŠ Bovec in PŠ Volče so ugotovili, da je narava osupljiva tudi pod kraško zemljo, ne le v zavetju Triglava!

 

Program mladi nadzornik/Junior Ranger Triglavskega narodnega parka je namenjen  učencem Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki obiskujejo 7., 8. ali 9. razred.  Na podlagi prejetih pisem bomo izbrali 15 nadobudnežev in jih povabili, da se nam pridružijo v programu Mladi nadzornik in skupaj z nami odkrivajo naravne vrednote in kulturno dediščino Triglavskega narodnega parka. Med letom bomo izvedli od tri do pet srečanj ob sobotah in v času počitnic. Srečanja bodo namenjena poglobljenemu spoznavanju narave, izkustvenemu učenju o njej, pridobivanju izkušenj na področju varovanja narave in kulturne dediščine Triglavskega narodnega parka in ne nazadnje - spoznavanju sovrstnikov in druženju.

 

Brezplačne astronomske delavnice

Zašolsko leto 2020/2021 kot dodatno ponudbo ozaveščanja o pomenu temnega neba pripravljamo brezplačne astronomske delavnice za učence od 6. do 9. razreda. Potekale bodo od januarja do marca 2021 na tistih šolah, ki bodo prve izrazile zanimanje.

 

Vsakoletni majski Belarjevi dnevi - animiran orientacijski pohod po Soški poti - so namenjeni petošolcem osnovnih in podružničnih šol Biosfernega območja Julijske Alpe ter skupinam narodnih in naravnih parkov sosednje Avstrije, Italije in Hrvaške. Potekajo po najstarejši učni poti Triglavskega narodnega parka v Trenti. Osrednja tema Belarjevih dni 2021 bodo »PLANINE«. Naravoslovni dnevi v okrilju doline Trenta potekajo kot  orientacijski pohod po sistemu skritih pisem oz. učnih listov, ki usmerjajo skupine k zanimivim in poučnim točkam. Strokovni sodelavci JZ TNP s področij naravoslovja in družboslovja udeležencem  na točkah posredujejo znanje in informacije. V Domu Trenta vsem skupinam brezplačno postrežemo tradicionalno trentarsko jed: čompe in slano ovčjo skuto. Tudi v naslednjem letu bodo udeleženci Belarjevih dni brezplačno obiskali alpski botanični vrt Julijana v Trenti, s katerim upravlja najstarejša kulturna in znanstvena ustanova Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

NOVOSTI ZA STROKOVNE SODELAVCE

Načrtovana je bila tudi strokovna ekskurzija v Narodni park Visoke Ture (Avstrija) - za strokovni kader šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki je bila zaradi razmer prestavljena.

Učitelje osnovnih šol smo želeli peljati na enodnevno strokovno ekskurzijo v Narodni park Visoke Ture (projekt Skupaj za Alpe – Alpska konvencija). Strokovno ekskurzijo smo organizirali z namenom učinkovitega prenosa znanja in uporabi le-tega v učilnicah in na terenu. Načrtovan je bil obisk kolegov pedagogov iz Narodne parka Visoke Ture, ki bi predstavili njihovo znanje in izkušnje na področju izobraževanja o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

 

TRETJA ŠTEVILKA OTROŠKEGA ČASOPISA SKUPNOSTI ŠOL BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE

Vseh 7.000 otrok Skupnosti šol je dobilo novo številko časopisa, namenjenega temu, da ga odnesejo domov, kjer se  skupaj z brati, sestrami, starši, dedki in babicami lahko pogovorijo in zabavajo ob pisanih vsebinah o Julijskih Alpah, njihovih lepotah in posebnostih, o dogajanju v Skupnosti šol, o podnebnih spremembah, pa o tem, kako bomo odstranili plastiko iz naših življenj in še mnogo več.

Časopis lahko prelistate na: https://www.tnp.si/assets/Skupnost/casopis-3.pdf

Letošnje poučne, sodobne in atraktivne aktivnosti smo za Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe izdelali s pomočjo različnih finančnih virov, prednostno pa: projekt Skupaj za Alpe / Alpska konvencija, projekt LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta – umetnost življenja, 56. člen ZTNP – razvojne aktivnosti, Mladi na vrhu – ALPARC, Program UNESCO MAB 2020 in Projekt sodelovanja: Približajmo UNESCO-va biosferna območja prebivalcem.

 

NOVOST ZA ŠIRŠO JAVNOST

E-zbirka dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje za Julijske Alpe

V okviru projekta Skupaj za Alpe (Alpska konvencija) nastaja elektronska zbirka dobrih praks blaženja podnebnih sprememb  in prilagajanja nanje z namenom prenosa znanja za spodbujanje celostnega ukrepanja (s področja prometa, energije, kmetijstva, gozdarstva, turizma, naravnih nesreč, gradnje…) s ciljem varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora. Zbirka bo v celoti objavljena v zadnjih dneh oktobra na spletni strani Triglavskega narodnega parka, pripravljamo pa tudi javne predstavitve (bodisi v živo ali preko spletnih orodij). Zbirka predstavlja celosten pregled praktičnih primerov vključevanja krajine, naravne in kulturne dediščine ter drugih lokalnih virov v trajnostni prostorski razvoj Biosfernega območja Julijske Alpe. Ker je zbirka v digitalni obliki, bo mogoče stalno nadgrajevanje in ažuriranje obstoječih podatkov.

 

Informacijska središča Triglavskega narodnega parka bogatejša za nove kartografske infografike

Za namene informiranja, izobraževanja in ozaveščanja najširše javnosti - domačinov in obiskovalcev - Biosfernega območja Julijske Alpe o trajnostnih storitvah in ponudbi brez avtomobilov bodo infosredišča v okviru projekta Skupaj za Alpe (Alpska konvencija) dobila  nove kartografske infografike. Infocentre na leto obišče skoraj 100.000 obiskovalcev. Pomembna ciljna skupina so tudi osnovnošolci iz vse Slovenije. V lokalnem okolju delujejo predvsem kot središča za druženje domačinov in hkrati kot razvojna podpora domačinom.  Velike kartografske infografike vsebujejo predstavitev trajnostne ponudbe, predvsem informacij s področja pohodništva in drugega obiskovanja brez osebnega vozila. Z infografikami želimo spodbuditi spremembo navad v občutljivem gorskem prostoru in vzpodbujati k trajnostni diverzifikaciji alpskega turizma (Alpski sistem podnebnih ciljev 2050) - – k oblikovanju ponudbe raznolikih in trajnostnih turističnih storitev.

Namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Gašper Hrastelj je na novinarski konferenci Javnega zavoda Triglavski narodni park dne 28. oktobra 2020 za predstavitev novosti Biosfernega območja Julijske Alpe za mlade in širšo javnost poudaril, da je Skupnost šol Biosfernih območij Julijske Alpe odličen primer dobre prakse in da je v središču dela Slovenske nacionalne komisije za UNESCO spodbujanje razumevanja pomena biosfernih rezervatov kot instrumenta za Agendo OZN 2030 po vsem svetu in pomoč pri vzpostavljanju mednarodnih partnerstev v svetovni mreži.

Biosferni rezervat izpolnjuje različne naloge: spodbuja trajnostne oblike gospodarstva, ohranjanje narave, raziskave in izobraževanje za trajnostni razvoj ter mednarodno sodelovanje. Predstavljati mora posebno naravno območje - še pomembnejši pa so ljudje, ki živijo na tem območju ter njihov način življenja in gospodarstva, ki mora biti čim bolj okolju prijazen. Biosferni rezervati predstavljajo spremembo paradigme: ohranjanje narave skupaj z ljudmi in prek njih. Zagotavljajo okvir za dolgoročne trajnostne procese in tako ohranjajo krajino »sposobno za življenje«. So pečat kakovosti za trajnostni turizem, zavzemajo se za nove dohodke in zaposlitvene možnosti ter za identiteto in ponos v regiji in v globalni mreži. Prispevajo k mednarodnemu sodelovanju in miru. Pot do prepoznavnosti ni lahka, a dokazano prinaša velik uspeh.