Zavarovana območja v Alpah o podnebnih spremembah

22.01.2020

Javni zavod Triglavski narodni park je od 16. do 19. januarja 2020  sodeloval na letnem srečanju zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah v avstrijskem narodnem parku Visoke Ture. Na strokovnem posvetu o delu naravovarstvenih nadzornikov v Alpah v luči podnebnih sprememb so predstavniki parkov razpravljali o posledicah globalnega segrevanja na delo naravovarstvenih nadzornikov v zavarovanih območjih. Vsakoletno srečanje vključuje tudi ekipno športno tekmovanje, na katerem so zaposleni Javnega zavoda Triglavski narodni park zasedli 6. mesto.

Predstavniki alpskih parkov so na posvetu razpravljali raznovrstnih temah v povezavi s podnebnimi spremembami: o ravnovesju med promoviranjem in varstvom narave, spremljanju stanja, upravljanju pohodnih poti, plazovih, uresničevanju protokolov Alpske konvencije,  prisotnosti zveri v Alpah, informiranju in ozaveščanju, trajnostnemu razvoju,  upravljanju prostočasnih dejavnosti v Alpah in vlogi naravovarstvenih nadzornikov pri ozaveščanju mladih. Javni zavod Triglavski narodni park je izpostavil  posledice vse pogostejših naravnih ujm na spreminjanje okolja, očitne posledice spremenjenjih zim na obiskovanje parka, delo nadzornikov na projektih, povezanih s klimatskimi spremembami, in ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa, predvsem izkušnje nadzornikov z električnimi službenimi vozili.

Alpe so zelo občutljiv prostor. Upravljavci zavarovanih območij se vedno bolj zavedajo posledic podnebnih sprememb v naravi, ki se odražajo na temperaturah,  padavinskih vzorcih, vse pogostejših vremenskih ekstremih, pogostosti naravnih nesreč ter posledično na spremembah na živalskih in rastlinskih vrstah.  Alpski lok, ki se razprostira na območjih Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Monaka, Nemčije, Slovenije in Švice je dom in gospodarski prostor za 14 milijonov prebivalcev. Po podatkih Stalnega sekretariata Alpske konvencije so Alpe privlačna turistična destinacija za približno 120 milijonov obiskovalcev letno. Poleg Sredozemlja so Alpe največji evropski ekosistem s 30.000 živalskimi in 13.000 rastlinskimi vrstami. So evropska zakladnica pitne vode in galerija neponovljivih naravnih pojavov.

Na skupinskem športnem tekmovanju v teku na smučeh, veleslalomu, streljanju z zračno puško in turnosmučarskem vzponu je Javni zavod Triglavski narodni park sodeloval z ekipo v postavi Nina Rimahazi, Jernej Legat, Miha Marolt in Robi Varl, ki je osvojila 6. mesto od skupno 37 ekip iz  zavarovanih območij iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Švice, Slovaške in Slovenije. Druga - čezmejna ekipa, v kateri sta nastopila Mojca Smolej in Marko Pretner skupaj s predstavnikoma Naravnega parka Julijsko predgorje, pa je osvojila 13. mesto. Vsi pa so dosegli odlične rezultate v posamezni disciplini: Marko Pretner s 1. mestom v streljanju, Nina Rimahazi z 9. ( 3. med dekleti) mestom v teku na smučeh, Jernej Legat s 5. mestom v veleslalomu, Robi Varl s 13. mestom v turnem vzponu, Miha Marolt z 8. mestom v streljanju in Mojca Smolej s 24. mestom v teku na smučeh.  Med zmagovalnimi ekipami so bili zaposleni iz narodnih parkov iz Gran Paradiso, Visoke Ture  (Solnograška) in Visoke Ture (Tirolska).

Srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah - Memorial Danilo Re že 25 let predstavlja pomemben dogodek za zaposlene, ki skrbijo za nadzor in upravljanje alpskih parkov ter izvajajo različne strokovne dejavnosti. Poteka v spomin italijanskemu naravovarstvenemu nadzorniku, ki se je pri opravljanju svojega dela smrtno ponesrečil. Memorial spodbuja prijateljske stike in strokovno sodelovanje med zavarovanimi območji. Koordinacijo srečanj vodi Mreža zavarovanih območij v Alpah, v kateri Javni zavod Triglavski narodni park aktivno sodeluje.