Zavarovana območja v Alpah o ozaveščanju in povezovanju mladih

04.02.2019

Javni zavod Triglavski narodni park je konec januarja 2019 sodeloval na letnem srečanju zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah v francoskem Naravnem rezervatu Contamines-Montjoie. Osrednja tema letošnjega posveta je bila vloga zavarovanih območij pri ozaveščanju in povezovanju mladih. Del vsakoletnega srečanja pa  je tudi ekipno športno tekmovanje, na katerem so zaposleni Javnega zavoda Triglavski narodni park zasedli 11. mesto od skupno 50 ekip.

Zavarovana območja v Alpah namenjajo veliko pozornosti izobraževanju mladih tudi s skupnimi aktivnostmi kot na primer projekt YOUrALPS za vključitev vrednot in znanja o gorah v izobraževalne programe. Javni zavod Triglavski narodni park je v okviru projekta organiziral različne izobraževalne delavnice za spoznavanje Alp, biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine, tradicionalnega znanja in upravljanja območja. Na posvetu zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah je Javni zavod Triglavski narodni park predstavil pomen sodelovanja in mreženja projektov za nadgradnjo izobraževalnih vsebin. Posebej so bile predstavljene aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta – umetnost življenja, ki so med udeleženci požele veliko zanimanja. Kot primer dobre prakse je Javni zavod Triglavski narodni park predstavil Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe kot novo vez med slovenskimi šolami in Triglavskim narodnim parkom. V Skupnosti sodeluje 38 izobraževalnih ustanov in povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev, ravnateljev in učiteljev, ki so se zavezali za skupno sodelovanje pri skrbi za varstvo narave in kulturne dediščine ter tako aktivno prispevajo k varstvu edinega narodnega parka v Sloveniji.  

Na skupinskem športnem tekmovanju v teku na smučeh, veleslalomu, streljanju z zračno puško in turnosmučarskem vzponu je Javni zavod Triglavski narodni park sodeloval z ekipo v postavi Žiga Marenk, Jernej Legat, Miha Marolt in Florijan Tišler, ki je osvojila 11. mesto od skupno 50 ekip iz  zavarovanih območij iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Švice, Slovaške in Slovenije. Druga - čezmejna ekipa, v kateri sta nastopila Mojca Pintar in Marko Pretner skupaj s predstavnikoma Naravnega parka Julijsko predgorje, pa je osvojila 41. mesto. Med zmagovalnimi ekipami so bili zaposleni iz nemškega Narodnega parka Berchtesgaden, italijanskega narodnega parka Gran Paradiso in francoskega Narodnega parka Vanoise.

Naravni rezervat Contamines-Montjoie ob vznožju Mont Blanca v Visoki Savoji je srečanje organiziral v okviru 40-letnice delovanja. Ob odprtju dogodka je francoski minister za ekološko tranzicijo in solidarnost François de Rugy v nagovoru pohvalil udeležence za prizadevanja za varstvo občutljivih območij v Alpah in  biotske raznovrstnosti, kar mora biti skrb vseh, ter dodal, da srečanje predstavlja začetek pomembne leta, ko bo Francija aprila 2019 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji.

Srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah - Memorial Danilo Re že več kot dve desetletji predstavlja pomemben dogodek za zaposlene, ki skrbijo za nadzor in upravljanje alpskih parkov ter izvajajo različne strokovne dejavnosti. Poteka v spomin italijanskemu naravovarstvenemu nadzorniku, ki se je pri opravljanju svojega dela smrtno ponesrečil. Memorial spodbuja prijateljske stike in strokovno sodelovanje med zavarovanimi območji. Koordinacijo srečanj vodi Mreža zavarovanih območij v Alpah, v kateri Javni zavod Triglavski narodni park aktivno sodeluje.

Fotografije: Florijan Tišler in Marko Pretner