Zaključek javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka

03.10.2020

Med 2. in 16. junijem 2020 je bil odprt Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni zavod Triglavski narodni park.

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 63.000,00 €. JZTNP je v roku prejel 7 vlog. Zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev je bila ena vloga zavržena s sklepom.

Ocenjevalna komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo tako sprejetih 6 projektov, ki skladno s Pravilnikom in javnim razpisom izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 40 točk in vsaj 10 točk pri merilu 2.

 

REZULTATI

Sprejeti projekti

Naziv upravičenca

Ime projekta

Višina odobrenih sredstev (EUR)

Urška Korošec

Nakup opreme v hlevu

8.417,98

Pašna skupnost Zaprikraj

Ureditev mlekovoda in posodobitev sirarne

6.054,98

Janko Rutar

Adaptacija dotrajanega hleva

10.000,00

Pašna skupnost Pretovč

Posodobitev zorilnice sira

3.153,50

Klemen Černuta

Izgradnja strojne lope za kmetijsko mehanizacijo in spravilo krme

10.000,00

Agrarna skupnost Zatolmin

Posodobitev sirarne na planini Sleme

10.000,00

 

Zavrženi projekti

Naziv upravičenca

Ime projekta

Pašna skupnost Kašina

Izgradnja zorilnice sira na planini Kašina