Vabilo k sodelovanju prostovoljnih nadzornikov

21.06.2019

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, Bled (v nadaljnjem besedilu: JZ TNP), vabi k sodelovanju trinajst (13) prostovoljnih nadzornikov (M/Ž) za izvajanje poostrenega nadzora v naravi na projektu Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

JZ TNP načrtuje v okviru aktivnosti projekta VrH Julijcev izvajanje okrepljenega nadzora v naravi na izbranih območjih Pokljuke, Fužinskih planin, Vogla, Vitranca, Mangartskega sedla, okolice Triglava, okolice Velega polja in Doline Triglavskih jezer. 

Delo prostovoljnih nadzornikov bo potekalo občasno po predhodnem naročilu s strani JZ TNP. Delo bo vključevalo pomoč naravovarstvenim nadzornikom JZ TNP pri izvedbi nalog:

-       neposrednega spremljanja stanja,

-       nadzora nad izvajanjem varstvenih režimov v narodnem parku, določenih z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, Zakonu o ohranjanju narave in z drugimi predpisi, izdanimi na podlagi obeh zakonov,

-       ugotavljanja dejanskega stanja pri zaznanih kršitvah pravil ravnanj iz Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave ter na njuni podlagi sprejetih predpisov ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih in drugih nadzornih organov,

-       opozarjanja oseb na predpisane varstvene režime zaradi preprečevanja nedovoljenih ravnanj,

-       opozarjanja na kršitve Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave.

K sodelovanju se lahko prijavi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je usposobljen za izvajanje neposrednega nadzora in ima pooblastilo za izvajanje neposrednega nadzora po Zakonu o ohranjanju narave. 

Vabimo vse, ki ste v dobri telesni kondiciji in poznate teren Triglavskega narodnega parka na območjih Pokljuke, Fužinskih planin, Vogla, Vitranca, Mangartskega sedla, okolice Triglava, okolice Velega polja in Doline Triglavskih jezer, da se prijavite na naš naslov, Ljubljanska cesta 27, Bled. Rok za prijavo kandidatov je 15. 7. 2019. Prijavi priložite vaš življenjepis in potrdilo o usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika.

Več informacij lahko dobite pri Andreju Arihu, tel. 04/5780 244, e-naslov: andrej.arih@tnp.gov.si.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Bled, 20.6.2019 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO