Triglavski narodni park na konferenci biosfernih območij EuroMAB

17.04.2019

Povezovanje ljudi in narave za pozitivno prihodnost je bil osrednji slogan mednarodne konference biosfernih območij EuroMAB, ki je potekala od 5. do 7. aprila 2019 v Dublinu. Na srečanju so sodelovali upravljavci zavarovanih območij, politični odločevalci, znanstveniki, pedagoški delavci, ekologi in podjetniki iz 302 biosfernih območij 36 držav Evrope in Severne Amerike. Predstavitve so vključevale primere dobrih praks in izkušenj z upravljanjem biosfernih območij s poudarkom na vzpostavljanju odnosa med človekom in naravo, ki bo zagotavljal tako varstvo narave in kulturne dediščine kot tudi inovativne rešitve za vzdržni turizem. 

Triglavski narodni park, ki sta ga na konferenci zastopala direktor mag. Janez Rakar in vodja informacijsko izobraževalne službe Majda Odar, se je na delavnici z naslovom Najboljši primeri praks na področju odgovornega turizma, predstavil z Razvojnim načrtom biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije ter nastajajočo pohodniško potjo Julijske Alpe – Juliana Trail. Pri obeh projektih aktivno sodelujejo vse lokalne skupnosti in turistične organizacije na območju biosfernega območja Julijske Alpe: Bohinj, Bled, Gorje, Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, Tolmin in Kobarid.

UNESCO - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je edina globalna medvladna organizacija, ki združuje področje kulture, izobraževanja in znanosti ter varstva naravnih in kulturnih znamenitosti. UNESCO za uresničevanje svojega poslanstva uporablja vrsto orodij, od mednarodno pravnih instrumentov, kot so različne konvencije, do medvladnih in mednarodnih programov, med katere sodi tudi  Človek in biosfera (angleško Man and biosphere – MAB), ki je že pred skoraj 50 leti kot svoje osnovno poslanstvo sprejel izboljšanje odnosov med ljudmi in okoljem ter naravo.

Svetovno mrežo biosfernih območij sestavlja 686 območij iz 122 držav. Julijske Alpe so kot prvo biosferno območje v Sloveniji v mrežo MaB vključene od leta 2003.

mab si julians alps en 2016 angl PRAVI