Triglavski narodni park in občine z roko v roki pri uresničevanju skupnega razvojnega načrta na Biosfernem območju Julijske Alpe

17.10.2019

Javni zavod Triglavski narodni park in deset občin znotraj Biosfernega območja Julijske Alpe uresničujejo aktivnosti skupnega razvojnega načrta, ki med prioritetnimi cilji izpostavlja varstvene cilje zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. Skupno uspešno sodelovanje stremi k razvoju trajnostnega gospodarstva ob upoštevanju okoljske zmogljivosti in pravil ravnanja za doseganje varstvenih ciljev.

Deležniki na področju načrtovanja turističnega razvoja Biosfernega območja Julijske Alpe so lokalne turistične organizacije in zavodi za turizem ob pomoči parkovnih lokalnih skupnosti, turistično gospodarstvo, naravovarstvene organizacije in druge sorodne ustanove. Skupne aktivnosti vključujejo ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine in trajnostne mobilnosti ter pripravo skupnih trajnostnih produktov za promocijo. Razvojni načrt Biosfernega območja Julijske Alpe  so leta 2016 sprejeli župani občin biosfernega območja s ciljem vzpostaviti vzorčno destinacijo, kjer bodo gospodarski procesi usklajeni z naravovarstvenimi smernicami območja.

Javni zavod Triglavski narodni park v skupnosti Julijske Alpe aktivno sodeluje od leta 2015. V okviru skupnega sodelovanja so bili zasnovani skupni projekti, šest izmed njih je v izvajanju, ter pripravljene nove projektne ideje. Javni zavod Triglavski narodni park je sodeloval še pri pripravi vsebin za tiskani in digitalni pohodniški vodnik in pri izvedbi predstavitev z deležniki s področja turizma na različnih predstavitvah po Sloveniji in v tujini, v prihodnje pa bodo naloge vključevale pripravo akcijskega načrta za usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku, novelacijo razvojnega načrta, izvajanje smernic na področju trajnostnega turizma ter nadaljnje aktivnosti v okviru Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alp. V sodelovanju z zainteresiranimi deležniki v prostoru bo Javni zavod Triglavski narodni park koordiniral aktivnostih Stop plastiki za enkratno uporabo v Biosfernem območju Julijske Alpe ob podpori Ministrstva za okolje in prostor.

Ena izmed skupnih aktivnosti je tudi vzpostavitev 270 kilometrov dolge poti okoli Julijskih Alp, ki omogoča občudovanje Julijskih Alp iz dolin in razglednikov v njihovem predgorju in je zasnovana tako, da obiskovalcem omogoča okolju prijazen dostop oz. možnost uporabe javnega prevoza do izhodišč posameznih etap. Uradno odprtje poti bo v petek, 18. oktobra 2019, ob 10.00, v Logu pod Mangartom. Povezava na informacije o odprtju

Krožna pot okoli Julijskih Alp (Juliana Trail) poteka v smeri urinega kazalca okoli Julijskih Alp in nagovarja predvsem pohodnike, ki jih zanima doživljanje narave in kulturne dediščine ter pristen stik z lokalnimi prebivalci. Posamezne etape se, če je le mogoče, začnejo in končajo na železniški ali avtobusni postaji. Pot, ki je prav tako rezultat uspešnega sodelovanja,  povezuje vseh deset občin na območju Biosfernega območja Julijske Alpe in sicer osem parkovnih občin: Bohinj, Bovec, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Kobarid, Tolmin ter občini Radovljica in Žirovnica.