Slovensko arheološko društvo sodelavcu Triglavskega narodnega parka Gorazdu Kutinu podelilo častno članstvo

10.12.2018

Naravovarstveni nadzornik Triglavskega narodnega parka Gorazd Kutin je skupaj z Janezom Bizjakom in Janijem Kutinom prejel častno članstvo Slovenskega arheološkega društva Slovenije. V utemeljitvi so v SAD zapisali:

Janez Bizjak, Gorazd Kutin in Jani Kutin so pripadniki različnih generacij in hodijo po zelo različnih poklicnih poteh, vendar imajo veliko skupnega: tesen stik z okoljem, v katerem živijo, globoko poznavanje narave in še posebej gorskega sveta ter veliko zanimanje za preteklost in dediščino. Raziskovalna žilica jih vodi k odkritjem in hkrati omogoča odlično sodelovanje z arheološko stroko.

Janez Bizjak, arhitekt, urbanist, varuh narave, gornik in alpinist, je bil dolgoletni direktor Triglavskega narodnega parka. Je odličen poznavalec Julijskih Alp in tudi drugih gorstev v mnogih delih sveta. Gorazd Kutin je naravovarstveni nadzornik v Triglavskem narodnem parku in tako poklicno tesno povezan z gorskim svetom, njegov brat Jani pa vodi ekološko kmetijo na Čadrgu in je med drugim tudi uspešen glasbenik.

Janez Bizjak, Gorazd in Jani Kutin so vsak posebej, pogosto pa tudi skupaj, našli številna arheološka najdišča. Njihova odkritja temeljijo na raznovrstnem znanju, kot je poznavanje ljudskega izročila, zgodovine, lokalnih posebnosti, ledinskih imen ter geologije in geografije gorskega sveta. Prehodili so vse območje Julijskih Alp, tudi najbolj skrite kotičke, kamor redko zaidejo običajni pohodniki. Poznavanje prostora jim omogoča prepoznavanje primernih lokacij starodavnih postojank ter drobnih razlik med naravnimi oblikami in skromnimi sledovi človekove dejavnosti. Iskanju novih arheoloških najdišč so posvetili veliko prostega časa in energije ter tako prišli do številnih pomembnih odkritij. Po njihovi zaslugi poznamo kar okoli 100 novih arheoloških lokacij, od mezolitskih postojank, skromnih bivališč iz vseh obdobij, do zakladnih najdb in zaobljubnih darov.

O novih najdiščih redno obveščajo arheologe. Najbolj tesno so povezani s Tolminskim, Gorenjskim in Kamniškim muzejem ter z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU in ZVKDS OE Nova Gorica in Kranj. Zelo dragoceno je njihovo sodelovanje na rednih arheoloških terenskih pregledih, pri katerih pomagajo s številnimi nasveti in jih na podlagi izkušenj pogosto tudi usmerjajo. Kadar je to mogoče, sodelujejo na arheoloških izkopavanjih in pogosto nudijo materialno oziroma logistično podporo.

Prispevek Janeza Bizjaka ter Gorazda in Janija Kutina torej pomeni velik korak naprej v poznavanju preteklosti Slovenije. Tako na področju arheoloških raziskav v visokogorju ne zaostajamo veliko za drugimi alpskimi narodi. Javnost se bolje zaveda starodavne dediščine pastirjev, rudarjev in lovcev v visokogorju in to je temelj, s katerim jo bomo lahko obvarovali za prihodnost.

Na Gorazdove dosežke smo v Triglavskem narodnem parku zelo ponosni in mu iskreno čestitamo!

 

Foto: Aleš Zdešar in Gorazd Kutin