Skupnost šol za varstvo narave

23.10.2018

V torek, 23. oktobra 2018, je na Podružnični šoli Srednja vas v Bohinju potekala podelitev certifikata za vključitev v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Aktivnosti vodi Javni zavod Triglavski narodni park, ki je leta 2003 Biosferno območje Julijske Alpe vključil v UNESCO program Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB). Območje v svoje meje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Iz teh občin se bodo v Skupnost šol vključile tudi vse osnovne, podružnične in šole s prilagojenim programom – skupno 38.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu - in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO MAB). Skupnost v 38 šolah združuje preko 7.000 osnovnošolcev. Prav toliko: 7.000 je različnih živalskih vrst v Biosfernem območju Julijske Alpe. Z vključitvijo učitelji in šolarji sprejmejo zavezo k odgovornem odnosu do narave in kulturne dediščine. S tem pridobijo tudi vrsto izobraževalnih vsebin, ki jih posebej za te šole pripravlja Javni zavod (JZ) Triglavski narodni park. Tekom leta je v izobraževalne dejavnosti JZ Triglavski narodni park vključenih preko 5.000 predšolskih, šolskih in srednješolskih otrok. 

Certifikat je podelil direktor JZ Triglavski narodni park mag. Janez Rakar. Sprejela ga je ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Mojca Rozman. Podelitev sta pospremila tudi Jože Sodja, podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana občine Bohinj, in Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Več o projektu nam je povedal mag. Janez Rakar, direktor JZ Triglavski narodni park: »Certifikate bodo v 2018 in 2019 prejele vse matične, podružnične in šole za učence s posebnimi potrebami v Biosfernem območju Julijske Alpe. Gre za pomembno povezovanje pri varstvu narave in ohranjanju dediščine. To pa razumemo širše od območja Triglavskega narodnega parka – v naravi je vse povezano in vse ima medsebojen vpliv.« Mojca Rozman, ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja je ob podelitvi izpostavila: »V naši šoli je ena izmed prioritetnih tem skrb za varstvo narave – živimo v okolju, kjer je povezanost z naravo zelo visoka. Vključitev naše šole v Skupnost šol biosfernega območja nam prinaša predvsem priložnost, da pridobimo nekaj nadstandardnega izobraževanja na področju varstva narave in tudi pri skrbi za kulturno dediščino.«

O skupnosti šol: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/skupnost-sol/

Več o projektu:

Biosferno območje Julijske Alpe se je kot prvo v Sloveniji leta 2003 vključilo v UNESCO program Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB). Upravljalec biosfernega območja Julijske Alpe je Triglavski narodni park. Območje v svoje meje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

Biosferna območja so namenjena ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva. Za Biosferno območje Julijske Alpe je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO MAB). Skupnost vključuje 38 osnovnih šol. Združuje preko 7.000 osnovnošolcev.

Foto: Mojca Odar