Razpis za podelitev Belarjevega priznanja

30.04.2021

Priznanje, poimenovano po dr. Albinu Belarju, prvem pobudniku za ustanovitev narodnega parka v Dolini Triglavskih jezer, je namenjeno posameznikom in pravnim osebam za njihovo uspešno delo, dosežke in pomoč pri: poslanstvu, ozaveščanju in promociji narodnega parka, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot narodnega parka, ohranjanju kulturne dediščine v narodnem parku, urejanju in upravljanju narodnega parka ter upravljanju obiskovanja in urejanju infrastrukture na območju parka.

Predloge za nagrajence z obrazložitvijo lahko posredujejo fizične in pravne osebe v Republiki Sloveniji do vključno 31. maja 2021 v zaprti ovojnici s pripisom »Za Belarjeva priznanja« na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Predloge bo obravnavala posebna komisija, ki jo je imenoval svet Triglavskega narodnega parka, podelitev pa bo na osrednji prireditvi Triglavskega narodnega parka ob 40-letnici zakonske ustanovitve Triglavskega narodnega parka in 60-letnici razglasitve Doline Triglavskih jezer za narodni park septembra 2021. 

Predloge bo obravnavala posebna komisija, ki jo je imenoval svet Triglavskega narodnega parka, podelitev pa bo septembra 2021 ob osrednjem dogodku jubileja Triglavskega narodnega parka.

Pravilnik o podeljevanju Belarjevega priznanja