Ravnatelji in park skupaj za izobraževanje o naravi

14.03.2019

Izobraževanje o naravi in kulturni dediščini je del poslanstva Javnega zavoda Triglavski narodni park. Pri tem že vse od ustanovitve uspešno sodeluje s šolami iz občin v območju parka, v zadnjih letih pa sodelovanje s šolami širi na Biosferno območje Julijske Alpe. V letu 2018 je bila v ta namen ustanovljena skupnost, ki združuje 38 šol in 7.000 učencev. Dne 14. marca 2019 so v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj predstavniki parka in ravnatelji pregledali dosedanje delo ter na skupni delavnici načrtovali prihodnje sodelovanje. Izkušnje so si izmenjali tudi z ekipami biosfernih območij Kozjansko in Obsotelje ter Krasa.

Na srečanju je sodelovalo več kot 20 ravnateljev, vodstvenih delavcev osnovnih šol in drugih predstavnikov državnih ustanov za izobraževanje. Direktor Triglavskega narodnega parka mag. Janez Rakar je v uvodnem nagovoru poudaril, da je povezovanje parka z okoliškimi šolami in širše ključnega pomena za ozaveščanje mladih o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine in da je želja Javnega zavoda Triglavski narodni park, da z načrtovanimi aktivnostmi vsebine o narodnem parku postanejo še bolj dostopne in zanimive, ki bodo mlade spodbujale k radovednosti in spoštljivemu odnosu do okolja.»Povezovanja šol, ki v ospredje postavljajo človeka in njegov odnos do narave, so pomembna in nujna, zlasti, ker gre za vzgojo naših otrok, ki bodo nekoč od nas prevzeli delo in obveznosti«, je dejal župan Občine Bohinj Jože Sodja. Ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Mojca Rozman je povedala, da z velikim odobravanjem pozdravlja povezovalno in podporno vlogo Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki je nastala s skupnostjo šol biosfernega območja. »Povezovanje šol s skupnim imenovalcem je priložnost – živeti in delovati v območju z izrednimi danostmi in investirati v mlade z namenom ohraniti to za prihodnje rodove, saj smo skupaj in dobro povezani lahko bolj učinkoviti, drug drugemu podpora, motivacija in ideja«, je izpostavila.  

V okviru projekta sodelovanja LAS Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks povezovanja z osnovnimi šolami z Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in Biosfernega območja Kras ter priložnosti in izzivi na področju osnovnošolskega izobraževanja. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja. Na delavnici so se deležniki seznanili s spletno alpikacijo za izobraževanje o biodiverziteti in podali svoja mnenja, da bi bila aplikacija čim bolj dostopna in uporabna. V projektu poleg LAS sodelujejo upravljavci Biosfernega območja park Kozjansko, Park Škocjanske jame in Javni zavod Triglavski narodni park.

Program  UNESCO Človek in biosfera si poleg izboljšanja življenjskega okolja in varovanja ekosistemov prizadeva za družbeno in kulturno ustrezen ter okoljsko  vzdržen ekonomski  razvoj. Svetovno mrežo biosfernih območij sestavlja 686 območij iz 122 držav. »Pomemben element delovanja biosfernih  območij je upravljanje z zapletenimi družbeno-ekološkimi sistemi, za kar  je ključno  izobraževanje in doseganje širše skupnosti. V tem delu imajo izjemno pomembno vlogo šole, zato si v Sloveniji prizadevamo, da bi vsako biosferno območje razvilo svojo lastno mrežo šol z ustreznimi programi«, je poudarila generalna sekretarka Nacionalne komisije UNESCO Marjutka Hafner.

Urad za UNESCO je Triglavski narodni park in Julijske Alpe je vključil v mednarodni program  Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB biosfernih) leta 2003 in tako je prvo tovrstno območje v Sloveniji postalo del svetovne mreže  vzorčnih regij za uresničevanje treh poglavitnih ciljev: ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti, trajnostni razvoj ter znanstveno raziskovanje, izobraževanje in spremljanje stanja. Šole so pokazale veliko zanimanja za vključitev v Skupnost, saj je vključenih vseh 38 šol in tako 7.000 učencev in učiteljev na Biosfernem območju Julijske Alpe.

Več o Skupnosti šol Biosfernem območju Julijske Alpe na spletni strani Triglavskega narodnega parka na povezavi tukaj

logo cel