Povezovanje vsebin Triglavske zakladnice z učnimi načrti za osnovne šole

06.01.2021

 

Tudi na področju naravovarstva postajajo vedno pomembnejša spletna orodja za učinkovito izobraževanje in ozaveščanje. Tako spletno orodje je Triglavski narodni park pripravil v okviru projekta Life Naturaviva. Triglavska zakladnica je spletna platforma z učnimi vsebinami o Triglavskem narodnem parku in Biosfernem območju Julijske Alpe z različnimi nivoji dostopa do člankov, interaktivnih vsebin in učnih listov za splošno javnost, učence in posebej za učitelje z učnimi gradili bodisi za delo v učilnici ali kot pripravo na teren.

Triglavska zakladnica se stalno nadgrajuje z novimi vsebinami. Izgled in uporabnost Zakladnice sta prilagojena tudi ranljivim skupinam uporabnikov.

V preteklem letu je na njej poleg vsebin o naravi in kulturni dediščini Julijskih Alp mogoče najti:

  • zanimivost iz vseh slovenskih biosfernih območij, (projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem),
  • vsebine o podnebnih spremembah, ki jih alpski svet občuti močneje od drugih delov Slovenije in Evrope (projekt Skupaj za Alpe – Alpska konvencija) in
  • vsebine na temo ukinitve plastike za enkratno uporabo s poudarkom na: »Kaj lahko storim sam?«

 

Z zunanjim sodelavcem dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smo opravili analizo in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice z učnimi načrti za osnovne šole vključno s cilji, veščinami in znanji, ki jih pridobi učenec z obravnavo posamezne vsebine Triglavske zakladnice.

Analiza je pokazala, da je učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, mogoče povezati z različnimi učnimi načrti ter jih vključiti v pouk tako v razredu kot za delo od doma.

V prvem triletju so enote najbolj povezane z učnim načrtom Spoznavanje okolja. V drugem triletju z učnim načrtom Naravoslovje in tehnika ter Družba. Nekateri učni načrti niso vezani na triletja. Tak je na primer učni načrt Naravoslovje in določa vsebine šestega in sedmega razreda osnovne šole. Visoka usklajenost vsebin – enot se kaže tudi pri učnih načrtih za Geografijo, Naravoslovje in Biologijo.

Objavljene enote omogočajo vključevanje različnih oblik in metod dela, od katerih prevladujejo frontalna in individualna oblika dela. Individualno delo učencev je mogoče pri večini obravnavanih enot, kar je v času šolanja na daljavo zelo pozitivno.

V priporočilih za nadgradnjo je priprava dodatnih gradiv, ki bodo omogočila vključevanje oziroma uporabo praktičnega, terenskega in laboratorijskega dela pri pouku naravoslovnih predmetov. V letošnjem letu tako želimo Triglavsko zakladnico nadgraditi z gradivi, ki omogočajo več terenskega in praktičnega dela pri pouku, dodati vsebine s področja obiskovanja gora, ter brezplačno Triglavsko zakladnico predstaviti tudi drugim slovenskim osnovnim šolam.

V prihodnjem mesecu bodo posamezne vsebine Triglavske zakladnice nadgrajene tudi z rezultati uskladitve vsebin: s cilji, nameni in povezavo z učnimi načrti.

Podrobnejša analiza je bila v mesecu decembru predstavljena tudi strokovnim sodelavcem, članom Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ko je potekala spletna delavnica, ena izmed zadnjih aktivnosti projekta sodelovanja Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem. Delavnice se je udeležilo preko 50 učiteljev in ravnateljev članov Skupnosti šol ter partnerjev iz drugih biosfernih območij. Poleg predstavitve rezultatov dr. Iztoka Tomažiča je koordinatorka Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe iz Javnega zavoda Triglavski narodni park za področje okoljske vzgoje Mojca Pintar  povzela izvedene aktidnosti v Skupnosti šol in predstavila načrtovano delo. Pestro jesensko dogajanje je zajemalo:

  • naravoslovne dneve, na katerih smo z radovednim Nikom Škrlecem in strokovnjaki raziskovali podnebne spremembe,
  • novo, tretjo številko otroškega časopisa Skupnosti šol
  • obisk Biosfernega območja Kras in njegovega spomenika Škocjanskih jam z učenci Skupnosti šol
  • novo mobilno in didaktično razstavo ter namizno igro Potovanje po Alpah, ki ozaveščata o podnebnih spremembah
  • druženje učencev preko spleta na Velikem jesenskem dogodku, ki ga je vodil Nik Škrlec
  • vse šole pa so prejele tudi sadno drevo – slivo, ki raste ob visokih gredah (šole so jih dobile jeseni 2019)

Tatjani Kotnik iz Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje pa je predstavila naravno in kulturno dediščino območja, sodelovanje z njihovimi šolami, dobre prakse sodelovanja z lokalnimi skupnostmi ter lokalnimi ponudniki.

Vabljeni, da Triglavsko zakladnico raziščete tudi sami: https://www.triglavskazakladnica.si/in preko nje spremljate pestro dogajanje, ki ga za vas pripravljamo sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park.