Pomoč Javnega zavoda Triglavski narodni park pri oskrbi nedostopnih pašnih planin

16.09.2019

Javni zavod Triglavski narodni park podpira planinsko pašo in ker so nekatere planine težje dostopne pomaga pri oskrbovanju planin za potrebe pašništva.

Tako je Javni zavod Triglavski narodni park tudi letos v okviru sporazuma o sodelovanju s Slovensko vojsko pomagal pri dostavi materiala in opreme za izvajanje paše ter gradbenega materiala za nujno vzdrževanje kmetijskih objektov na planinah V Lazu in Velo polje. S helikopterjem je bilo z Rudnega polja na planini dostavljenega skupno več ton materiala.

Planinska paša kot tradicionalen način rabe kmetijskih površin v gorskih območjih pomeni danes bistven pogoj obstoja nekaterih kmetij v dolini in pomemben naravovarstveni dejavnik. Planinsko pašništvo je zaznamovalo pet tisoč let človekove navzočnosti in preživetja v Alpah.