Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila - znižanje izhodiščne cene

20.11.2019

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila  - znižanje izhodiščne cene: 

SUZUKI JIMNY 1.3 4 WD letnik 2004, osebno vozilo, število prevoženih kilometrov 315.606, št. šasije JSAFJB43V00195132, moč motorja 60 KW, delovna prostornina motorja 1.326, vozilo ima veljaven tehnični pregled do 23.11.2019. Vozilo je bilo do nedavnega servisirano. Pločevina je primerna letniku vozila. Vozilo ni v voznem stanju.

  • izhodiščna cena 1.050,00  EUR

Pogoji prodaje:

Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:

- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,

- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Več informacij.