Obvestilo

18.05.2021

Dne 14.5.2021 je bil s strani Inšpektorata RS za delo na podlagi 15. člena Zakona o inšpekciji dela opravljen inšpekcijski pregled v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da:

-          vsi delavci pravilno uporabljajo zaščitno opremo za zaščito dihal;

-          se s strani zaposlenih spoštuje zagotavljanje zadostna medsebojna razdalja;

-          delodajalec zagotavlja razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad RS za kemije;

-          je spoštovana prepoved zbiranja ljudi.

 

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.