Obisk Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

16.05.2019

V okviru projekta Sodelovanje med LAS-i (Lokalnimi akcijskimi skupinami): Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem MaB (LAS Gorenjska košarica) smo 10. maja 2019 na organizirano ekskurzijo na Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje peljali več kot 40 deležnikov Biosfernega območja Julijske Alpe. Udeleženci ekskurzije so bili deležniki s področij turizma, kmetijstva, izobraževanja, društvenih dejavnosti… Na Kozjanskem so nam na gradu Podsreda predstavili celotno Biosferno območje in njihovo delovanje, ogledali smo si tudi muzejsko zbirko in grad.  Največ zanimanja in vprašanj s strani udeležencev  je bilo na ogledu travniškega sadovnjaka visokodebelnih sadnih dreves na Čerčkovi domačiji. Pridobili in obnovili smo znanje o sadnem drevju, vzgajanju dreves, sajenju in presajanju ter pomembnosti sobivanja z živalmi v sadovnjaku. V nadaljevanju smo spoznavali primere dobrih praks na kmetiji Kukovičič in Kozjanski domačiji. S svojo preprostostjo in avtentičnostjo so nas Kozjanci nadvse navdušili in v njihove konce se nas bo večina še vrnila.

Kozjansko in Obsotelje je od leta 2010 sprejeto v mednarodno mrežo bisofernih območij v okviru programa Človek in biosfera (Man and biosphere – MAB) pod okriljem UNESCA. Progam MAB potrjuje biosferna območja kot koncept in sredstvo za uresničevanje ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji varovanja biotske pestrosti, spodbujanja razvoja območja in ohranjanja kulturnih vrednot.

Bisoferno območje Kozjansko in Obsotelje se nahaja med Savo, Savinjo in Sotlo. V osrednjem območju je celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000.

 Usmerjanje obiska logo6