Nova številka znanstveno izobraževalnega časopisa Acta triglavensia

31.01.2020

Izšla je sedma številka znanstveno izobraževalnega časopisa Javnega zavoda Triglavski narodni park Acta triglavensia o paleontološkem bogastvu Kozje dnine nad dolino Vrata. Hitra sedimentacija in razmere so omogočile izjemno dobro ohranitev fosilov različnih organizmov kot na primer različnih mehkužcev, iglokožcev, rakov, vretenčarjev in celo mehkotvornih organizmov. V obširnem članku so povzete dozdajšnje paleontološke raziskave ter prvič predstavljene nekatere še neobjavljene najdbe.

V publikaciji so objavljeni tudi kratke novice, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje narave na območju Triglavskega narodnega parka in sicer o meritvah padavinskih gradientov v alpskih dolinah, izvoru podzemne vode in plinov v njej in o dendrokronoloških raziskavah smreke, bukve in macesna v Radovni in Krmi.

Časopis je brezplačen. V elektronski obliki je dostopen na spletni strani Javnega zavoda Triglavski narodni park v zavihku Publikacije na povezavi tukaj

Tiskana izdaja je na voljo v Informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka. 

Za oddajo prispevkov in ostale informacije se obrnite na naslov uredništva:
Triglavski narodni park
Ljubljanska c. 27
4260 Bled

ali pišite na naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 

 

 

Acta triglavensia 7 naslovnica5