Na obisk v Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe tudi letos z javnim prevozom

02.07.2020

Izkušnje zadnjih let potrjujejo, da vse več obiskovalcev Julijskih Alp ceni ponudbo javnega prevoza. Tako občine na območju Julijskih Alp in Javni zavod Triglavski narodni park tudi letos v času poletne turistične sezone spodbujajo okolju prijazne oblike prevoza in sicer, da obiskovalci pustijo svoja vozila na enem izmed parkirišč na obrobju narodnega parka, izlet pa nadaljujejo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Na najbolj obiskanih točkah Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe bodo organizirani posebni javni prevozi in promocijski dnevi za umirjanje prometa. Ker v poletnih mesecih beležimo povečan obisk gora, ki bo letošnjem letu zaradi omejenih dopustovanj v tujini še številčnejši, velja opozorilo, da se na pot ustrezno pripravimo in turo prilagodimo vremenu ter telesni in psihični pripravljenosti, v gore pa podamo le ustrezno opremljeni. Glede na situacijo in za preprečevanje okužb z novim koronavirusom COVID-19 pa, pa je treba upoštevati tudi preventivne ukrepe, zato je za planinske koče Planinska zveza Slovenije pripravila posebne napotke.

ORGANIZIRANI JAVNI PREVOZI

Prometna problematika alpskih dolin in prelazov ni pereča samo v Julijskih Alpah, temveč v širšem alpskem prostoru. Organizirani javni prevozi so lahko priložnost za še lepša in okolju prijaznejša doživetja, olajšajo skrbi glede parkiranja vozil ter omogočajo, da se obiskovalcem ni potrebno vračati na isto izhodišče. Lokalne skupnosti na Biosfernem območju Julijske Alpe in Javni zavod Triglavski narodni park uspešno nadgrajuje trajnostne ureditve prometa s ciljem, da se pritisk motornega prometa omili.

V Bohinju so v poletni sezoni poleg rednih avtobusnih prevozov (Ljubljana – Bohinj) in sezonskih prevozov (iz Bohinjske Bistrice do slapa Savica  in Soriške planine) na voljo tudi prevozi s parkirišč in vasi do Bohinjskega jezera, Ukanca, slapa Savica, planine Blato, planine Voje, Soriške planine in Pokljuke. V dolini Soče se letos pridružuje čezmejna sezonska avtobusna linija od železniške postaje Most na Soči po dolini Soče preko prelaza Predel pot nadaljeval do Trbiža (I) in Kranjske Gore omogočala pa bo tudi prevoz koles. Avtobusni prevoz je usklajen z voznimi redi vlakov na Bohinjski progi (Nova Gorica – Jesenice – Nova Gorica). V poletni sezoni bo ponovno vzpostavljena povezava preko Vršiča. V Tolminu bodo obiskovalcem na voljo prevozi do izhodišč za obisk Tolminskih korit in Javorce.  Iz Loga pod Mangartom do postajališča pod kočo na Mangartskem sedlu bodo prevozi organizirani ob sobotah in nedeljah. V Kobaridu so organizirani prevozi do okoliških vasi in zaselkov, prav tako tudi na območju Bleda, Radovljice, Žirovnice in Tržiča (hop on hop off). V Občinah Kranjska Gora in Jesenice bo organiziran prevoz med enotami Gornjesavskega muzeja, z Jesenic pa bo preko Mojstrane organiziran prevoz v dolini Vrata in Krma. V dolini Vrata bo 25. in 26. julija ter 15. in 16. avgusta potekal aktivni zeleni vikend z organiziranim prevozom, vodenjem in aktivnostmi za družine in posameznike, kot okolju prijazna alternativa obisku doline z motornim vozilom.

PROMOCIJSKA DNEVA ZA UMIRJANJE PROMETA

Občani in obiskovalci so pretekle promocijske dneve izredno dobro sprejeli. Letos bosta izvedena v Bohinju (od Ribčevega Laza do slapa Savice) in dolini Tolminke (od Tolmina do Javorce) in sicer v soboto, 11. julija 2020. Cilj je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljavcem podati pomembno izkušnjo pri vzpostavljanju trajnega, okolju prijaznega režima na najbolj obremenjenih območjih Triglavskega narodnega parka. 

Vse informacije o organiziranih javnih prevozih - urnikih in cenikih,  vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk  je Javni zavod Triglavski narodni park zbral v publikaciji Javni prevozi v Biosfernem območju Julijske Alpe – poletje 2020, podrobnejše informacije o voznih redih pa so objavljene tudi  na spletnih straneh posameznih destinacij.

VAREN IN ODGOVOREN OBISK GORA

Slovenski gorski reševalci v zadnjih letih beležijo vedno več reševalnih intervencij, največ prav na območju Julijskih Alp. Število posredovanj se je v zadnjih petih letih povečalo za 40 odstotkov. Najpogostejši razlogi so pomanjkljive informacije, nepoznavanje in podcenjevanje gorskega sveta ter fizična in psihična nepripravljenost. V Gorski reševalni zvezi Slovenije poudarjajo, da se v  primeru neizkušenosti in nepoznavanja izbranega cilja obiskovalci ne zanašajo na objave na raznih forumih in družabnih omrežjih. Za vzpone v visokogorje pa je priporočljivo spremstvo gorskega vodnika.

V času poletne sezone bo gorska policijska enota v sodelovanju z naravovarstvenimi nadzorniki Javnega zavoda Triglavski narodni park tudi letos organizirala preventivne akcije varnega obiska gora za ozaveščanje obiskovalcev.

Pravila ravnanja v Triglavskem narodnem parku:

-          Spoznati naravo, kulturno krajino ter ljudi v parku je izjemno doživetje, pri katerem pa moramo upoštevati temeljne cilje varstva narave. Pri obiskovanju ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena

-          Občutljivo naravno okolje zahteva pozornega obiskovalca, zato hoja zunaj označenih poti ni priporočljiva.

-          Prenočevanje izven za to določenih mest ni dovoljeno.

-          Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenjski prostor, kjer kopanje ni dovoljeno.

-          Bodite nemoteči obiskovalci. Mir in tišina naj bosta privilegij prebivalcev in obiskovalcev

 

Kar objavljamo na družabnih omrežjih, ima lahko velik vpliv na naravo. Tudi pozitiven, zato:

- Spodbujajte pozitivna ravnanja! Objave o pomenu ohranjanja narave in obzirnem obiskovanju podpirajo  poslanstvo narodnega parka.

- Lokacije delite premišljeno! Pred objavo pomislite na možne negativne vplive na občutljivo okolje.

- Naj bodo na vaših objavah fotografije in posnetki dopustnih ravnanj in varnega obiskovanja.

 

PRENOČEVANJE V PLANINSKIH KOČAH

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, kar velja tudi za planinske koče, v katerih velja prilagojen režim prenočevanja. V eni sobi lahko spita dve osebi oziroma več ljudi, ki so iz istega gospodinjstva ali če več ljudi potuje skupaj, torej skupina prijateljev na skupnem pohodu ali skupina na društvenem izletu. Zaradi posebnih ukrepov bo v planinskih kočah posledično manj razpoložljivih nočitvenih kapacitet, zato v Planinski zvezi Slovenije obiskovalce pozivajo k pravočasnim rezervacijam za spanje, še posebej v primeru načrtovanega koriščenja turističnih bonov.

Za koriščenje bonov hkrati priporočajo, da imajo obiskovalci s seboj fotokopijo osebnega dokumentain že izpolnjen obrazec. V kolikor bo koristnik bona druga oseba kot upravičenec bona, je potrebno s seboj imeti že izpolnjeno Izjavo o prenosu bona. Pri posebnih primerih, če bo za mladoletne osebe bon vnovčil nekdo, ki ni zakoniti zastopnik, bo le-ta moral imeti s seboj podpisano Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona. V juliju bo možno za prve planinske koče spanje rezervirati tudi preko spletnega Rezervacijskega sistema za planinske koče.

Z vidika varne hoje v gore PZS priporoča dobro in premišljeno načrtovanje planinske ture in uporabo ustrezne opreme. V nahrbtnik naj sedaj sodi tudi zaščitna maska in manjša steklenička razkužila. Ob tem priporočamo, da se v gore odpravljajte zdravi, PZS pa sproti objavlja tudi Priporočila za izvajanje planinskih dejavnosti