Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici ob 1. MAB dnevu Biosfernega območja Kras in porečje Reke

24.09.2019

Letošnja kmetijska tržnica dne 21. septembra 2019 v Ilirski Bistrici je bila v znamenju prvega dneva MAB (Man and biosphere) Biosfernega območja Kras in porečja Reke ter sodelovanja med kmetijskimi ponudniki s treh biosfernih območij Slovenije: Julijske Alpe, Kozjansko in Obsotelje ter Kras in porečje Reke.

V sklopu projekta Sodelovanje med LAS-i: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (LAS Dolina Soče) je bil pred pričetkom tržnice tudi posvet o povezovanju kmetijstva in turizma preko gastronomije s predstavitvami priložnosti in izzivov na področjih kmetijstva, turizma in gastronomije, ki jih prinaša naziv Evropska regija gastronomije 2021. Poudarek je bil na pomenu lokalnih živil  kot priložnosti za vrhunsko gastronomijo ob predpogoju sodelovanja med sektorji. Prav povezovanje tako med samimi lokalnimi ponudniki, kmeti, gostinci kot tudi širše med predstavljenimi območji MAB na ravni države je lahko eden ključnih dejavnikov uspešne zgodbe tako za kmete kot turizem. V razpravi je bilo izpostavljeno, da so za gastronomijo in turizem najpomembnejši lokalni prebivalci, zlasti kmetje, ki s svojo prisotnostjo  v prostoru podpirajo podobo naše kulturne krajine in ponudbo lokalne kakovostne hrane.

Biosferno območje Kras je bilo opredeljeno leta 2004. Obsega strogo zavarovano območje Regijskega parka Škocjaske jame ter njegovo vplivno in prehodno območje. Osrednje območje zajema Škocjanske jame, ki so označene kot območje svetovne dediščine in Ramsarska mokrišča mednarodnega pomena. Vplivno območje parka združuje vzporedne aktivnosti v skladu s smiselno ekološko rabo. Biosferno območje Krasa se zaokrožuje s prehodnim območjem, ki sega do mej občine Divača.

Usmerjanje obiska logo