Kako zbližati mlade in Alpe

23.10.2019

Javni zavod Triglavski narodni park, Biotehniški center Naklo in oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so dne 22. oktobra 2019 organizirali strokovno konferenco z naslovom Alpska šola. Osrednji namen konference je bil, kako spodbuditi zanimanje mladih za gorsko dediščino in aktualne tematike v alpskem prostoru.

Kako zbližati mlade in Alpe je osrednja tematika projekta YOUrALPS (Interreg, Alpski prostor), ki je del mednarodna mreže OurAlps za povezovanje vzgojiteljev, učiteljev, izvajalcev neformalnih izobraževanj, raziskovalcev in organizacij na področju za razvoj in spodbujanje izobraževanja o temah alpskega sveta.

Dvanajst projektnih partnerjev iz petih alpskih držav je oblikovalo shemo izobraževanja o gorah za bolj celovito vključevanje vrednot in znanja o gorah v prakso ter izobraževalni program. S pomočjo izmenjav, usposabljanj, delavnic in preizkusov v pilotnih območjih, med katerimi je tudi Triglavski narodni park, je projektni partner razvil t.i. model alpske šole. Projekt YOUrALPS nagovarja, združuje in izobražuje mlade o njihovi povezanosti z alpskim svetom, saj zaradi tehnološkega napredka in posledično novih virov informacij in znanja izgubljamo stik s svojo naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti Alpske šole učiteljem omogočajo povezanost z zavarovanim območjem ter ostalimi lokalnimi deležniki, učenci pa čimbolj samostojno in aktivno rešujejo lokalne okoljske problematike. Namen modela Alpske šole je povečati zavedanje o alpskih naravnih in kulturnih vrednotah z oblikovanjem inovativnega izobraževalnega pristopa, ki temelji na medsebojnih povezavah, teritorialnih formalnih in neformalnih izobraževanjih in pomenu trajnostnega razvoja ter na spodbujanju sodelovanja mladih na političnem, socialnem in gospodarskem področju alpskega prostora. Konferenca, na kateri je sodelovalo 35 pedagoških sodelavcev, od tega 20 sodelavcev šol članic Skupnosti šol Biosferenga območja Julijske Alpe ter ostalih in sicer iz OŠ Gradec iz Litije, Gimnazije Kranj in Gimnazije Škofja Loka, OŠ Tržič, sodelavcev CŠOD in iz Zveze tabornikov Slovenije, je bila za vse udeležence brezplačna.

Udeleženci so lahko prisluhnili  korakom načrtovanja in izvedbe aktivnosti Alpske šole, ki omogočajo tesnejše sodelovanje med učiteljem in sodelavci Triglavskega narodnega parka ter možnostmi sodelovanja s Skupnostjo  šol Biosfernega parka Julijske Alpe. Med predstavljenimi temami so udeleženci prisluhnili  izzivom sedanjosti in prihodnosti pri vzgoji in izobraževanju o gorahi ter o tem, kako v sedmih korakih zasnovati aktivnosti Alpske šole. Model lahko povzamejo vse izobraževalne ustanove. Del srečanja je bila tudi praktična delavnica na temo »biodiverziteta in vode« .

 

 

Več o projektu YOUrALPS in Modelu Alpske šole