Javni zavod Triglavski narodni park k sodelovanju vabi pomočnike naravovarstvenim nadzornikom

04.06.2019

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, Bled, vabi k sodelovanju tri (3) sodelavce za občasna dela po podjemni pogodbi

POMOČNIK NARAVOVARSTVENIM NADZORNIKOM (M/Ž) na območjih Pokljuke, Bohinjskega jezera, Doline Triglavskih jezer, alpskih dolin, Vrat in Mangarta

Delo bo občasno, potekalo bo po predhodnem naročilu s strani naročnika, predvsem v popoldanskem času oziroma ob koncih delovnega tedna (sobotah in nedeljah) ter praznikih. Delo bo zajemalo pomoč naravovarstvenim nadzornikom pri izvedbi nalog:

-       neposrednega spremljanja stanja,

-       nadzora nad izvajanjem varstvenih režimov v narodnem parku, določenih z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, Zakonu o ohranjanju narave in z drugimi predpisi, izdanimi na podlagi obeh zakonov,

-       ugotavljanja dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave ter na njuni podlagi sprejetih predpisih ter obveščanju pristojnih inšpekcijskih organov,

-       opozarjanja oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih ravnanj,

-       opozarjanja na kršitve Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave in določitvi roka za odpravo nepravilnosti v povezavi z Zakonom o prekrških.

Za izvajanje del bo sklenjena podjemna pogodba.

K sodelovanju vabimo osebo s V. stopnjo izobrazbe in z opravljenim izpitom za pridobitev potrdila o usposobljenosti za prostovoljnega naravovarstvenega nadzornika. Pričetek del se predvideva od 1. julija 2019, za obdobje treh mesecev tj. do predvidoma 30. septembra 2019.

Vabimo vse, ki ste v dobri telesni kondiciji in poznate teren Triglavskega narodnega parka na območjih Pokljuke, Bohinjskega jezera, Doline Triglavskih jezer, alpskih dolin, Vrat in Mangarta, da se prijavite na naš naslov, Ljubljanska cesta 27, Bled. Rok za prijavo kandidatov je 14. 6. 2019. Prijavi priložite vaš življenjepis, dokazilo o zaključeni izobrazbi in potrdilo o usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika.

Več informacij lahko dobite pri Sašu Hrovatu, tel. 04/5780 219 oz. 041 627 887.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Bled, 4. 6. 2019

Številka: 1006-3/2019-1