Interventni odvzem rjavega medveda na območju občine Gorje

28.08.2019

Skladno z Zakonom o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave je bil dne 27.8.2019 v večernih urah na območju naselja Spodnje Laze iz narave odvzet rjavi medved, ki se je v zadnjih treh tednih zadrževal na širšem območju občine Gorje.

Zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov so bili izpolnjeni pogoji Interventnega zakona, ki določa, da je ob ponavljajočih škodnih dogodkih v prehodnem območju rjavega medveda, kamor spada tudi območje občine Gorje, dovoljeno iz narave odvzeti dve živali.

Medved, pet letni samec s telesno maso 160 kg, se je namreč zadnje tri tedne zadrževal na širšem območju občine Gorje. Ponoči je začel redno prihajati v bližino naselij, kjer je povzročal škodo na koruznih njivah, trgal silažne bale in poškodoval čebelnjak. Zadnje lokacije zadrževanja so bile neposredno ob šolskih poteh, vrtni uti vrtca v Gorjah ter tik ob hišah naselij Spodnje Gorje in Višelnica, ki so dodatno utemeljevale nujnost po izvedbi izrednega ukrepa, saj je zadrževanje medveda v bližini naselji predstavljalo veliko tveganje za varnost ljudi. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, je zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov in tveganja za zdravje in varnost ljudi obvestil upravljavca Lovišča s posebnim namenom (LPN) Triglav Bled, da izvede izredni ukrep.

Območje odvzema je bilo z izdajo ustne odločbe ARSO zaradi nujnosti dodatno razširjeno tudi na območje Lovske družine Bled. Oba upravljavca lovišč, LPN Triglav in LD Bled, sta takoj aktivno pristopila k izvajanju izrednega ukrepa. Izredni ukrepi so dopustni tudi na zavarovanem območju, še zlasti, če gre za ogrožanje zdravja in varnosti ljudi.

Kljub temu, da območje Triglavskega narodnega parka spada v prehodno območje rjavega medveda, se na tem območje bolj ali manj stalno zadržuje od pet do deset rjavih medvedov, nekateri na območju prebivajo stalno, drugi pa ga obiščejo občasno oziroma ga zgolj prečkajo.Informacije o rjavem medvedu, o načinih njegovega obnašanja ter o primernih odzivih človeka ob srečanju z medvedom lahko najdete v gradivih na spletnih straneh v publikaciji z naslovom Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda .

 

Triglavski narodni park                Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled                       Občina Gorje