Forum za trajnostni razvoj v čezmejni regiji Julijske Alpe

23.11.2018

Predstavniki turističnih organizacij in ponudniki Ekoregije Julijske Alpe so se v Terski dolini srečali na 4. forumu za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih. Namen letnega srečanja je bil okrepiti sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki na slovenski in italijanski strani ter spodbujati sonaravno doživljanje in obiskovanje Julijskih Alp.  

Triglavski narodni park z biosfernim območjem Julijske Alpe in Naravni park Julijsko predgorje iz Rezije sta povezana v čezmejno ekoregijo Julijske Alpe od leta 2009.  Za vzorno skupno sodelovanje na področju ohranjanja narave in obiskovanja sta sosednja parka leta 2016 prejela priznanje federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih in postala prva čezmejna zavarovana območja v Evropi, ki sta prejela tovrstno listino. Parka uspešno sodelujeta pri skupni promociji s predstavitvami, razstavami, programi za obiskovalce, ozaveščanjem v informacijskih središčih,  predstavitvami lokalnih tipičnih izdelkov in izobraževanjem vodnikov.  Zaradi številnih naravnih in kulturnih posebnosti ter možnosti za doživljanje so si ponudniki na slovenski in italijanski strani ekoregije Julijske Alpe enotni, da je čezmejno povezovanje lahko odlična priložnost za razvoj trajnostnega turizma. Udeleženci foruma so si ogledali etnografski muzej v Bardu in Novo jamo v Zavrhu (Grotte di Villanova), ki velja za največjo podzemno jamo v Italiji.

Foto: Marko Pretner