Evropski dan parkov v Triglavskem narodnem parku

24.05.2019

Evropski dan parkov, ki ga 24. maja praznujemo od leta 1999, je Triglavski narodni park obeležil s postavitvijo razstave Narava nas povezuje – Parki Dinaridov in s tradicionalnim Belarjevim dnevom, organiziranim pohodom za osnovnošolce po Soški poti z zanimivimi vmesnimi postajami o posebnostih parka. Dan parkov združuje zavarovana območja po vsej Evropi v skupni misli približati ljudem naravo in jih ozaveščati o pomembnosti ohranjanja naravnih lepot v zavarovanih območjih ter o pomembnosti skrbi za njihovo trajnostno upravljanje.  

Razstava fotografij zavarovanih območij Mreže parkov Dinaridov od Slovenije do Makedonije in Albanije je na ogled do konca avgusta v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka: Centru TNP Bohinj, Infocentru Triglavska roža Bled, Domu Trenta, Zeleni hiši TIC Kobarid in v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Sporočilo razstave je, da narava ne pozna meja ter da nas narava tudi povezuje – od sodelovanja med zavarovanimi območji, tako slovenskimi kot širše v dinarski regiji, do povezovanja človeka in narave. Pri pripravi in izvedbi razstave, ki jo je koordiniral Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, WWF Adria in  Mrežo parki Dinaridov, je sodelovalo 13 slovenskih zavarovanih območij ter 58 zavarovanih območij iz širše dinarske regije. Predhodno je bila razstava na ogled na Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli v Ljubljani.

Triglavski narodni park je Evropski dan parkov obeležil še skupaj z osnovnošolci iz neposredne okolice parka in sosednjih narodnih parkov iz Avstrije, Hrvaške in Italije s tradicionalnim Belarjevim naravoslovnim dnevom. 22. in 23. maja 2019 je za več kot 600 otrok pripravil pohod s skritimi pismi in vmesnimi poučnimi postajami po Soški poti od Koče pri izviru Soče do Informacijskega središča TNP. Otroci so spoznavali naravne in kulturne posebnosti parka s poudarkom na značilnostih Trente. Obiskali so tudi botanični vrt Juliana, kar vsako leto omogoči Prirodoslovni muzej Slovenije. Po končanem pohodu in ogledu Informacijskega središča Dom Trenta so otroci dobili pravo trentarsko malico in sicer čompe – krompir s skuto. Sodelujoče šole so v Domu Trenta pripravile skupno razstavo z domiselnimi izdelki z naslovom Gozd. Naravoslovni dan nosi ime po dr. Albinu Belarju, ki je leta 1906 predlagal zavarovanje Doline Triglavskih jezer, kar se je uresničilo osemnajst let kasneje. Z organizacijo Belarjevega naravoslovnega dneva se Triglavski narodni park sistematično vključuje v programe šol v neposredni okolici parka s ciljem, da otroci park obiščejo, razmišljajo o pomenu ohranjene narave in kulturne dediščine, da se v park vračajo in da so ponosni nanj.

Triglavski narodni park z Belarjevim dnevom in razstavo Narava nas povezuje obeležuje Evropski dan parkov na pobudo Evropske zveze naravnih in narodnih parkov Europarc. Na ta dan je bilo leta 1909 na Švedskem ustanovljenih prvih devet evropskih narodnih parkov.   

EDoP 2019 SL social media banner7