Dijaki Biotehniškega centra Naklo pomagali pri vzpostavitvi nove testne točke za odstranjevanje japonskega dresnika v Bohinju

24.04.2019

Javni zavod Triglavski narodni park v okviru rednih letnih programov sledi razširjenosti tujerodnih rastlinskih vrst na območju parka ter izvaja različne aktivnosti za zmanjšanje negativnih vplivov le-teh na biotsko raznovrstnost. Poleg preventivnih aktivnosti, kot so predavanja in delavnice, vzpostavlja tudi testne točke za odstranjevanje vrst z različnimi metodami. Na območju parka je vzpostavljenih šest točk, kjer se odstranjujejo japonski dresnik, pelinolistna žvrklja in kanadska zlata rozga. V Bohinju sta dve točki, kjer se s prekrivanjem rastišča s filcem zatira japonski dresnik. Pri prekrivanju so priskočili na pomoč dijaki Biotehničnega centra Naklo. Najprej so si ogledali Center Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini in prisluhnili predstavitvi o tujerodnih vrstah, nato pa odšli na testno točko ob reki Ribnici. Z rastišča so odstranili kamenje in ga prekrili s filcem. Vsa pohvala 16 dijakom in profesorjema, ki so se odlično izkazali. Akcijo sta podprla tudi Občina Bohinj z okrepčilom in režijski obrat, ki je posodil orodje. Javni zavod Triglavski narodni park se zahvaljuje  vsem sodelujočim!