Delegacija iz Združenih držav Amerike obiskala Triglavski narodni park

01.09.2020

Javni zavod Triglavski narodni park so dne 31. 8. 2020  obiskali veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji, njena ekscelenca Lynda C. Blanchard, vodja urada za oceane, okoljske in znanstvene zadeve na Ministrstvu za zunanje zadeve Združenih držav Amerike g. Jonathan Moore, vodja politično-ekonomskega oddelka na veleposlaništvu ZDA v Sloveniji ga. Elizabeth MacDonald in vodja ekonomskega oddelka na veleposlaništvu ga. Mirjana Rabič.  Na vljudnostnem obisku se je delegacija želela  seznaniti  z delom in nalogami javnega zavoda ter s sodelovanjem Triglavskega narodnega parka z ameriškim narodnim parkom Kratersko jezero (Crater Lake National Park). Od podpisa sporazuma leta 2017 parka uspešno sodelujeta na strokovnih področjih za izmenjavo praks pri upravljanju parkov ter na področjih izobraževanja in upravljanja z obiskovalci, med katerimi so tudi ranljive skupine.

Na fotografiji (od leve proti desni): Miha Marolt, vodja tehničnega vzdrževanja in upravljanja z nepremičninami, Sašo Hrovat, vodja naravovarstvene nadzorne službe, veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji Lynda C. Blanchard, vodja urada za oceane, okoljske in znanstvene zadeve na Ministrstvu za zunanje zadeve Združenih držav Amerike Jonathan Moore in Andrej Arih, vodja oddelka za naravo v strokovni službi Triglavskega narodnega parka.