Deležniki biosfenih območij Slovenije na Notranjskem

01.07.2019

Triglavski narodni park je za deležnike biosfernih območij Slovenije organiziral strokovno ekskurzijo na Notranjsko. Dragica Jaksetič z Občine Pivka je predstavila zasnovo bodočega središča za velike zveri v Pivki, kar pripravljajo v okviru projekta Carnivora Dinarica, nadzornik iz Narodnega parka Kratersko jezero John Duwe pa je predaval o delovanju narodnih parkov v ZDA s poudarkom na upravljanju velikih zveri. Del srečanja je bila tudi delavnica o povezovanju biosfernih območij Slovenije preko interaktivnih spletnih orodij med osnovnošolskimi ustanovami biosfernih območij. Udeležence pa smo presenetili z ogledom Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in njihovega Ekomuzeja kot primera dobre prakse. Na terenskem ogledu Petelinjskega jezera smo spoznavali tudi biodiverziteto omenjenega območja in tako poglobili naše medsebojno sodelovanje.

CLLD napovedni za www4 

 

LNVlogo rgb pos A 1