7. Festival ekološke hrane in 1. Dan MAB na Gradu Podsreda s predstavitvijo Biosfernega območja Julijske Alpe

17.09.2019

Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB) je Unescov medvladni raziskovalni program, ki spodbuja prizadevanja za sožitje med ljudmi in njihovim okoljem ter vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj programa je doseči razvoj, ki temelji na trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V okviru projekta Sodelovanje med LAS-i: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem želimo vsa Slovenska biosferna območja (Biosferno območja Julijske Alpe, Biosferno območja Kras in porečje Reke, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje ter nastajajoče Biosferno območje Mura) čim bolj povezati.

V tej luči je v Podsredi dne 13. septembra 2019 potekal prvi Dan biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V sklopu Festivala ekološke hrane so se predstavili ekološki ponudniki iz treh biosfernih območij in na tržnici ponudili svoje ekološke izdelke.

Na odprtju festivala je bilo predstavljeno projektno delo in s tem vsa biosferna območja. Udeleženci so si ogledali premiero promocijskega filma o biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. V nadaljevanju je sledilo še odprtje razstave Magična narava, ki je nastala v projektu LIFE NATURAVIVA. V dobrem vzdušju vrveža na Gradu Podsreda smo uspešno predstavili tudi Biosferno območje Julijske Alpe.

Biosferno območje je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj ter prepoznavnost na svetovni ravni.

Usmerjanje obiska logoLNVlogo rgb pos A 3