Člani Mreže parkov v porečju Save na srečanju v Triglavskem narodnem parku

03.12.2019

Mreža parkov v porečju Save je skupnost zavarovanih območji ob reki Savi in vključuje 23 organizacij iz 4 držav, ki se ukvarjajo z varstvom narave v porečju reke Save. Udeleženci so 26. in 27. novembra 2019 v Bohinju aktivno sodelovali na delavnici v organizaciji nemške fundacije Euronature za vzpostavitev tesnega sodelovanja in skupnega delovanja v Mreži in si ogledali, kje Sava začne svojo pot. Obiskali so slap Savica, korita Mostnice in Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, kjer je stalna razstava o Bohinjskem jezeru.

Osrednja naloga mreže je spodbujanje obnove reke Save ter njenih poplavnih ravnic. V nekaterih delih je človekova dejavnost reko bistveno spremenila in povrnitev reke v naravno stanje bi pomenila vrnitev pomembnih habitatov kot tudi večjo poplavno varnost in zmanjšanje tveganja za izgubo virov pitne vode. Reka Sava ima izjemno vrednost za vse države, skozi katere teče, in je v primerjavi z zahodnoevropskimi rekami dobro ohranjena. Vodni zbiralniki, ki so vir pitne vode za velika mesta vzdolž reke Save, so odvisni od kakovosti in količine vode, ki jo prinese reka Sava. Zahvaljujoč dobri ohranjenosti reke lahko v in ob njej še vedno najdemo redke in ogrožene vrste ter habitate. Vzdolž Save se razprostirajo rodovitna območja za pridelavo hrane.