Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - SMER TNP

Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

Več o projektu …

 

logo cel

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem - LAS Dolina Soče

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih Unesco-vo imenovanje prinaša območju.

Več o projektu …

 

CLLD logo cel primorska

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem - LAS Gorenjska košarica

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih Unesco-vo imenovanje prinaša območju.

Več o projektu …

 

logo cel

Zelene rešitve

Osrednji namen projekta je aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Več o projektu …

 

logo cel

Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - POT JULIJSKE ALPE

V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

Več o projektu …

CLLD logo cel primorska

Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče – INTERKULT

Namen operacije je ureditev manjkajoče oziroma obnova obstoječe infrastrukture ob naravnih vrednotah, ureditev pogojev za interpretacijo kulturne dediščine ter tudi samo obnovo kulturne dediščine kot spomenika lokalnega pomena.

Več o projektu …

CLLD logo cel primorska