Prilagajanje na podnebne spremembe osrednja tematika Skupnosti šol v letu 2020

16.01.2020

Ranljivost na podnebne spremembe mora postati del dolgoročnega procesa odločanja za zmanjšanje negativnih vplivov na ekosisteme, skupnosti, lokalno in regionalno gospodarstvo ter za prepoznavanje potencialnih koristi. Javni zavod Triglavski narodni park je za leto 2020 pridobil sredstva Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje projekta Skupaj za Alpe in sicer za naloge na področju izvajanja Alpske konvencije in prilagajanja na podnebne spremembe. V sodelovanju z nevladno organizacijo CIPRA Slovenija, društvo za  varstvo Alp, so načrtovane številne aktivnosti za ozaveščanje. 

V okviru projekta Skupaj za Alpe bo Javni zavod Triglavski narodni park za širšo javnost, zlasti za osnovne šole, vključene v Skupnost Biosferno območje Julijske Alpe Unesco MAB, v letu 2020 sodeloval z vsebinami za ozaveščanje o prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb in pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Cilj programa je pripraviti mlade na izzive prihodnosti ter hkrati zagotoviti ravnovesje med ohranjanjem biotske pestrosti in trajnostnim razvojem.

Za Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki združuje več kot 7000 učencev in njihovih učiteljev iz 38 osnovnih in podružničnih šol, bodo pripravljene nove izobraževalne vsebine v spletni platformi, mobilna interaktivna razstava o Alpski konvenciji, poletni tabor za učence, izobraževanje za učitelje z izmenjavo dobrih praks z avstrijskim Narodnim parkom Visoke Ture ter vzpostavitev spletne učilnice. Projekt bo vključeval tudi aktivnosti za širšo javnost, kako posamezniki s svojimi ravnanji lahko prispevamo k podnebnim rešitvam ter boljšim trajnostnim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora in bivanja ter k trajnostnemu preživljanju prostega časa. Načrtovane so številne predstavitve dobrih praks na področjih prometne ureditve, energije, kmetijstva, gozdarstva, turizma, gradenj, storitev in ponudbe.

Skupna vrednost projekta znaša 30.055 evrov. Sredstva v višini 24.055 evrov bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, preostalo pa Javni zavod Triglavski narodni park.

 

LOGO MOP SLO

 

Logo Alpine Convention