30+ DOBRIH PRAKS na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na Biosfernem območju Julijske Alpe

09.11.2020

V okviru projekta Skupaj za Alpe /Alpska konvencija je nastala zbirka dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na prostoru Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe. V zbirki je predstavljenih 39 dobrih praks s področja prometa, energije, turizma, kmetijstva, vode in vodnih virov, gozdarstva in urejanja prostora.

V Biosfernem območju Julijske Alpe je dobrih praks še veliko več in ker je zbirka v digitalni obliki, se bo lahko nadgrajevala in dopolnjevala. Njen namen je pokazati, da se v Julijskih Alpah tako lokalne skupnosti kot posamezniki že zavedajo negativnih vplivov podnebnih sprememb: naraščajočih povprečnih letnih temperatur in ekstremnih vremenskih pojavov, ki so posledica predvsem človekovega delovanja. Svoje življenje in delovanje v tem izjemnem prostoru že naravnavajo trajnostno z manjšanjem ogljičnega odtisa pri gradnji in urejanju prostora, pri prometu in prilagajanju turizma. V zbirki pa so prikazane tudi tiste prakse, ki pomagajo pri prilagajanju na že obstoječe izzive podnebnih sprememb: lokalna samooskrba in ohranjanje gorskega kmetijstva, prilagajanje upravljanja z gozdom, predvsem pa skrb za ohranjanje visoke biotske pestrosti tega območja z usmerjanjem obiska ter varovanjem življenjskega okolja živali in rastlin.

Triglavski narodni park se zahvaljuje vsem , ki so bili svoje dobre prakse pripravljeni deliti, saj so dobra vzpodbuda za vse, ki skupaj prebivamo v zavetju Triglava - prav vsak korak je pomemben: podnebne spremembe ne poznajo meja in se tičejo vsakogar.

Zbirka dobrih praks v obliki PDF na povezavi tukaj ali  

v ISSUU na povezavi tukaj

 

Skupaj za Alpe logo vodoravno 2