Triglavski Narodni Park - aktualne informacije

Triglavski narodni parkLjubljanska cesta 274260 BLED • SLOVENIJA
tel. +386 4 578 02 00 • faks: +386 4 578 02 01

Slovenija-Triglavski Narodni Park - detail

Triglavski narodni park (TNP) leži na območju severozahodne Slovenije, natančneje Julijskih Alp. Je edini narodni park v Sloveniji. Park je bil poimenovan po Triglavu, najvišji slovenski gori, ki leži skoraj v središču parka.
Google Maps

Interaktivni pregled varstvenih območij TNP

» Stopnja nevarnosti snežnih plazov

Slovenija-Triglavski Narodni Park

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo postopka prodaje nepremičnin

14. 12. 2016

Triglavski narodni park (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za izvedbo postopka prodaje naslednjih nepremičnin:
- stanovanja v izmeri 73,70 m2 in neizdelanega stanovanja v izmeri 73,55 m2 na naslovu Rečiška cesta 1a na Bledu (ID oznaka: 2190-25-1. In 2190-25-3.)

Nepremičnini se prodajata kot celota.
Pred pričetkom izvedbe javnega naročila bo naročnik izbranemu ponudniku predložil:
- zemljiško knjižna izpiska za obe nepremičnini, ki nista starejša od 1 meseca,
- potrdilo lokalne skupnosti (občine) o namenski rabi nepremičnin,
- drugo verodostojno dokumentacijo, povezano s predmetnimi nepremičninami, s katero razpolaga.

Za vse informacije, pojasnila in odgovore na dodatna vprašanja, povezana s tem javnim naročilom, lahko zainteresirani ponudniki zaprosijo izključno pisno preko elektronske pošte: .(JavaScript must be enabled to view this email address) .in pridobijo informacijo, pojasnilo ali odgovor izključno pisno preko elektronske pošte na njihov elektronski naslov.
Zadnji dan za postavljanje vprašanj je 20.12.2016 do 12:00 ure.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.


Ponudba se šteje za pravočasno, če jo bo naročnik prejel 22.12.2016 do 12:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po elektronski pošti (na naslov: .(JavaScript must be enabled to view this email address)) ali svojo ponudbo prinesejo osebno ali svojo ponudbo pošljejo po pošti. V primeru, če ponudniki ponudbo pošiljajo po pošti, se bo ponudba štela za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 21.12.2016.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda, kar še zlasti velja v primeru:
- da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;
- če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;
- v drugih utemeljenih primerih.

Povabilo zainteresiranim ponudnikom k oddaji ponudbe za izvedbo prodaje nepremičnin  

E-RAZGLEDNICE

TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice

Pošljite e-razglednice vašim prijateljem, znancem, sorodnikom, in jih razveselite z vašimi pozdravi.

TRGOVINA

Stenski Koledar 2017  / Calendar 2017

Stenski Koledar 2017 / Calendar 2017

V Triglavskem narodnem parku sta leti 2017 in 2018 posvečeni…več

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Fotomonografija

Fotomonografija avtorja Jožeta Miheliča je izšla…več

Kapa TNP

Kapa TNP

Kapa s ščitom in vtisnjenim znakom TNP.več

Flis jopica TNP (ženska)

Flis jopica TNP (ženska)

Ženska jopica v oranžni in ciklamni barvi.več

Triglav v flickr

Triglav National Park SloveniaTriglav (2864m), SlovenijaTriglav Valley - Double Lake (Dovojno Jezero)Sedmera LakesTriglav behind wires/liberté pour le Triglave!Mostnica - TwirlTriglav peakSlovenia etc. XXXINationalpark Triglavtriglav dom @ nightNationalpark TriglavSLOVENIA.

Fotografski mozaik Triglavskega narodnega parka na portalu flickr.

PRIREDITVE

07.02.

Miti in legende Triglavskega narodnega parka

Vabljeni na odprtje razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka in lutkovno predstavo Krivopetnice in Zlatorog, ki bo 7. februarja…več

24.02.

Vesoljska potovanja

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z Žičnicami Vogel d.d. vabi na
opazovanja nočnega neba z naslovom…več