Triglavski Narodni Park - aktualne informacije

Triglavski narodni parkLjubljanska cesta 274260 BLED • SLOVENIJA
tel. +386 4 578 02 00 • faks: +386 4 578 02 01

Slovenija-Triglavski Narodni Park - detail

Triglavski narodni park (TNP) leži na območju severozahodne Slovenije, natančneje Julijskih Alp. Je edini narodni park v Sloveniji. Park je bil poimenovan po Triglavu, najvišji slovenski gori, ki leži skoraj v središču parka.
Google Maps

Interaktivni pregled varstvenih območij TNP

» Stopnja nevarnosti snežnih plazov

Slovenija-Triglavski Narodni Park

NOVOSTI TNP IN DOGODKI OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV

Nov predstavitveni film o TNP, nova multivizija o Alpah, dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji, Belarjev naravoslovni dan, nove publikacije

17. 05. 2012

Nov predstavitveni film o TNP, nova multivizija o Alpah, Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji in Belarjev naravoslovni dan, nove publikacije

Triglavski narodni park ob Evropskem dnevu parkov organizira sklop prireditev, ki bodo od 23. maja do 2. junija 2012 potekale v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu, Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, Info središču TNP Dom Trenta, Info postaji TNP Zelena hiša v Kobaridu in v Bohinju. Namen evropskega dneva parkov je izboljšati ozaveščenost širše javnosti o ciljih zavarovanih območjih, seznaniti javnost o uspešnem upravljanju parkov in tako spodbuditi podporo za delo zavarovanih območij.

Intenzivnejše varovanje narave tako v Evropi kot po vsem svetu se je začelo 24. maja leta 1909, ko je bilo na Švedskem ustanovljenih prvih devet narodnih parkov v Evropi.
Evropski dan parkov, ki ga je razglasila evropska zveza naravnih in narodnih parkov Europarc, v Sloveniji obeležujemo od leta 1999.

Triglavski narodni park se obeležitvi dneva parkov pridružuje s premiernim predvajanjem novega predstavitvenega filma o TNP (25. maja 2012, ob 19. uri, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani) in prav tako premiernim predvajanjem multivizije o Alpah z naslovom Za Alpe v sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah ALPARC (23. maja 2012, ob 19. uri, v Info središču Triglavska roža na Bledu). Film in multivizija bosta predstavljena v različnih krajih v parku oziroma v neposredni bližini.

Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni se z dnevom odprtih vrat dne 20. maja 2012 pridružuje tudi mednarodnemu dnevu muzejev. Obiskovalci si bodo ta dan muzejsko urejeno domačijo lahko ogledali brezplačno, na ogled bo tudi fotografska razstava z motivi ljudi v Alpah. Najmlajši bodo lahko sodelovali na etnološki delavnici.

Tradicionalni in med otroci zelo priljubljeni Belarjev naravoslovni dan v organizaciji TNP 23. in 24. maja 2012 bodo tudi letos v Trento privabili več kot 700 osnovnošolcev. Prehodili bodo del Soške poti, vmes pa izvedeli veliko zanimivega o posebnostih narodnega parka.


NOV PREDSTAVITVENI FILM TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

V strategiji razvoja Triglavskega narodnega parka je bil v javnem zavodu TNP pred dobrima dvema letoma postavil jasen cilj večje razpoznavnosti edinega slovenskega narodnega parka in povezovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni. V okviru promocijske razpoznavnosti Triglavskega narodnega parka so bili zadani trije večji cilji in sicer pripravo in uveljavitev nove celostne podobe TNP, nove knjižne fotomonografije in novega promocijskega filma. V letu 2011 ob 30-letnici ustanovitve Triglavskega narodnega parka smo sprejeli in uveljavili novo celostno grafično podobo in izdali načrtovano fotomonografijo, v letu 2012 pa ob evropskem dnevu parkov predstavljamo še zadnji del »promocijske trilogije« - nov predstavitveni film.

Nov promocijsko predstavitveni film o parku predstavlja vedute, značilnosti in posebnosti zavarovanega območja ter življenja v njem. Park je iz različnih perspektiv prikazan v vseh letnih časih. Poudarek je na Triglavu - osrednjem simbolu parka in dolinah, ki se s Triglava spuščajo na vse strani. Osrednji del filma so podobe narave, posebnosti, biotska pestrost območja, kulturna krajina s kulturno dediščino, prikazano na način, kot park spoznavajo in doživljajo ljudje, ki v parku živijo oziroma ga obiskujejo.

Film je narejen v dolžini 12 minut, z besedilom v slovenskem in angleškem jeziku ter avtorsko napisanim glasbenim ozadjem.

Namen
Promocijsko predstavitveni film je ob interpretaciji in promociji v živo na informacijskih mestih TNP, tiskanih publikacijah (knjige, brošure, časopis TNP, zloženke) in spletnih straneh del stalne promocije TNP za večjo prepoznavnost parka in okoljsko ozaveščanje širše javnosti.

Promocijsko predstavitveni film bo namenjen:
• stalnemu prikazovanju na informacijski mestih TNP (Bled, Bohinj, Mojstrana, Trenta, Kobarid),
• predstavitvam na odmevnih javnih ter strokovnih prireditvah ter dogodkih TNP,
• predstavitvam na turističnih sejmih in promocijskih akcijah, kjer se TNP predstavlja v okviru skupnosti Julijskih Alp skupaj s turističnim gospodarstvom Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Bovca, Kobarida in Tolmina,
• stalni predstavitvi na spletnih straneh,
• občasni uvrstitvi v programske sheme na različnih TV postajah,
• kot promocijsko darilo TNP.

Produkcija
Naročnik oz. nosilec projekta je javni zavod Triglavski narodni park. Za izvedbo projekta so bila poleg lastnih programskih sredstev pridobljena tudi sponzorska sredstva Zavarovalnice Triglav in sredstva mednarodnih projektov.

Snemanje je trajalo dobro leto dni, zajeto je celo koledarsko leto. Film je narejen v visoki ločljivosti (HD) in s sodobnim pristopom.


MULTIVIZIJA ZA ALPE

Multivizija z naslovom Za Alpe je avdiovizualna večjezično predstavitev, v katero je vključenih več kot 400 izjemnih fotografij, izbranih iz nabora 10.000 posnetkov iz 60 zavarovanih območij v Alpah. Pripravo multivizije je koordinirala mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC ob sodelovanju z 20 upravljavci zavarovanih območij iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Švice in Slovenije. Pri pripravi je aktivno sodeloval tudi javni zavod Triglavski narodni park.

Za varstvo Alp
Multivizija prikaže raznolike podobe alpskega sveta, pokrajin, običajev, življenja in življenjskih okolij ter možnosti povezovanja na območju alpskega prostora.
Osnova čutne in estetske izpovedi je dialog med prebivalci, upravljavci in obiskovalci alpskih območij. Fotografije ponesejo gledalca na čudovito in edinstveno potovanje po Alpah, ki vodi z vrhov do poseljenih dolin, z vzhoda proti zahodu, s severa proti jugu.

Premiera
Premiera v Sloveniji bo v Triglavskem narodnem parku ob obeležitvi evropskega dneva parkov 23. maja 2012, ob 19. uri, v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu.

Premierno predvajanje bo ob evropskem dnevu parkov v več kot 15 krajih v Alpah! Gre zagotovo za enega večjih fotografskih dogodkov, ki združuje tako obsežno paleto fotografij v skupni predstavitvi o Alpah.

Skupno sporočilo zavarovanih območij v Alpah
Sporočilo multivizije se naslavlja na vsakogar od nas in nam v spomin prikliče podobe krajin, ljudi, rastlinstva in živalstva, značilnosti in letnih časov ter nas opominja, kako dragocene in bistvenega pomena so te vrednote za človeka. Pomembno sporočilo multivizije je, da so ključnega pomena odnosi med prebivalci, uporabniki prostora in obiskovalci Alp.


Dodatne informacije:

http://fr.alparc.org/calendrier

http://www.multivision-alparc.org/

Tehnični podatki o multiviziji:
Izvedba: Alex Gordon Rowbotham
Glasba: Sandro Di Stefano
Produkcija: ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah
Zasnova: 20 projektnih partnerjev, ki so vključeni v mrežo Alparc iz šestih alpskih držav : Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice
Avtorji fotografij: večinoma zaposleni v zavarovanih območjih v Alpah
Trajanje: 23 minut
Jeziki: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina

O mreži zavarovanih območij v Alpah:
ALPARC je mreža zavarovanih območij v Alpah, ki združuje več kot 900 alpskih zavarovanih območij. Ustanovljena je bila z namenom, da bi okrepila sodelovanje na področjih izmenjav izkušenj in znanja ter skupno promocijo za ozaveščanje javnosti o varovanju narave in kulturne dediščine ter trajnostnemu razvoju alpskih pokrajin. Članice mreže ALPARC sodelujejo tudi pri obravnavanju aktualnih vprašanj, kot na primer vzpostavitev ekološke povezanosti in prilagajanje podnebnim spremembam.

V zadnjih petnajstih letih je ALPARC v okviru programa za ozaveščanje javnosti na območju osmih držav alpskega loka izvedel številne aktivnosti za informiranje in obveščanje različnih javnosti: strokovnjakov, širše javnost, lokalnih prebivalcev goratih območij, prebivalcev mest, ljubiteljskih naravovarstvenikov in obiskovalcev.


Spored predvajanj novega predstavitvenega filma in multivizije:


OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – SREDIN VEČER – ALPSKA FILMOTEKA: Predstavitev nove multivizije o Alpah (PREMIERA! ) in strokovno predavanje Aleša Zdešarja, sodelavca TNP, o Alpah, Info središče TNP Triglavska roža na Bledu, 23. maja 2012, ob 19.00

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – TNP V ZGORNJESAVSKI DOLINI – ALPSKA FILMOTEKA: Predstavitveni film TNP (PREMIERA! ), Slovenski planinski muzej v Mojstrani, 25. maja 2012, ob 19.00


OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – ALPSKA FILMOTEKA: Predstavitev nove multivizije o Alpah in predstavitvenega filma TNP, Info središče TNP Dom Trenta, 26. maja, ob 19.30


OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – ALPSKA FILMOTEKA: Predstavitev nove multivizije o Alpah predstavitvenega filma TNP, Info postaja TNP Zelena hiša v Kobaridu, 1. junija 2012, ob 20.00

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – TNP V BOHINJU – ALPSKA FILMOTEKA Predstavitev nove multivizije o Alpah in predstavitvenega filma TNP (hkrati tudi zaključna prireditev 6. mednarodnega festivala cvetja, Dom Joža Ažmana, Bohinjska Bistrica, 2. junija, ob 20.00


DAN ODPRTIH VRAT NA POCARJEVI DOMAČIJI (Zgornja Radovna, 20. maja 2012)
Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji ob evropskem dnevu parkov in ob obeležitvi mednarodnega dneva muzejev bo v nedeljo, 20. 5. 2012. Obiskovalcem bo ta dan med 11. in 18. uro domačija odprta brezplačno. Otroci bodo lahko sodelovali na etnološki delavnici in se igrali stare pastirske igre. Ob 12. uri pa bo odprtje fotografske razstave z naslovom Ljudje v Alpah fotografske skupine Lubadarji.
Info točka TNP Pocarjeva domačija je muzejsko urejena hiša, ki velja za eno najstarejših domačij v TNP, s svojim videzom, bogato zbirko razstavljenih predmetov in svojo zgodbo o Pocarjih pričara obiskovalcu sliko življenja v krajih pod Triglavom od daljnih stoletij do danes. Domačija je spomenik državnega pomena. Skedenj domačije je prizorišče kulturnih prireditev in razstav. Domačijo vsako leto obišče približno 1200 obiskovalcev.
TNP je v letu 2006 prejel nagrado Evropske skupnosti za kulturno dediščino Europa Nostra za arhitekturno prenovo Pocarjeve domačije.
Do Pocarjeve domačije vodi tudi lepa 16 kilometrov dolga kolesarska pot z začetkom v Krnici v Zgornjih Gorjah. Kolesarska pot je opremljena z informacijskimi tablami.
Razstava Ljudje v Alpah prikazuje delček fotografskega delovanja, ki so ga člani fotografske skupine Lubadarji posvetili našim goram in ljudem. Portreti pastirjev, kmetov, drvarjev ... in njihovih gorskih bivališč in zatočišč bi utonili v pozabo, če se ne bi nekoč na pravem kraju našlo fotografsko oko in zapisalo nekaj za večnost. Razstava bo na Pocarjevi domačiji na ogled do 10. junija 2012
Odpiralni čas Pocarjeve domačije:
Odprto od 19. 5. do 30. 9. ob sobotah in nedeljah, od 21.6. do 31.8. tudi ob petkih od 11. do 18. ure.
Za napovedane skupine tudi ostale dneve.


BELARJEV NARAVOSLOVNI DAN (Trenta, 23. in 24. maja 2012)
Triglavski narodni park bo na 14. Belarjevem dnevu 23. in 24. maja 2012 več kot 700 osnovnošolcem iz 12 šol iz neposredne okolice parka predstavil zanimivosti TNP in Soške poti. Letošnji Belarjev dan bo poleg evropskemu dnevu parkov posvečen tudi evropski akciji dnevu očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V akcijo, katere namen je opozoriti na vlogo rastlin pri ohranjanju okolja, je vključen Prirodoslovni muzej, ki vsako leto otrokom omogoči brezplačni obisk in vodenje po botaničnem vrtu Juliana v Trenti.

Orientacijski pohod s skritimi pismi bo oba dneva potekal po skupinah, prvi otroci bodo s pohodom pričeli ob 8.30 pri Izviru Soče. Pot poteka po zgornjem delu Soške poti, spotoma pa se bodo učenci ustavili na informacijskih točkah, ki jih pripravljajo sodelavci TNP, Prirodoslovni muzej Slovenije in Živalski vrt Ljubljana o živalih, dr. Juliusu Kugyju in gorskih vodnikih Trente, gorah in umetnosti, življenju v Trenti, geologiji in kulturni dediščin. Prvič na Belarjevih dnevih bo tudi predstavitev nove informacijske mobilne točke TNP. Po prihodu na cilj si bodo otroci ogledali še Info središče TNP Dom Trenta in se okrepčali s pravo trentarsko malico - čompe (krompir) s slano skuto.

V Domu Trenta bodo otroci pripravili razstavo svojih izdelkov na teme prostovoljstvo, trajnostna energija in očarljivi svet rastlin.

Naravoslovni dan nosi ime po dr. Albinu Belarju, ki je leta 1906 predlagal zavarovanje Doline Triglavskih jezer, kar se je uresničilo osemnajst let kasneje.

Pobudnik in organizator Belarjevega dneva je strokovni sodelavec TNP Jože Mihelič, ki je raziskoval in populariziral življenje in delo idejnega pobudnika ustanovitve Triglavskega narodnega parka doktorja Albina Belarja, je avtor stalne razstave o Belarju v Trenti in soavtor knjige o Belarju z naslovom Albin Belar, pozabljen slovenski naravoslovec. Leta 2011 je ob 30-letnici zakonske ustanovitve TNP prejel Belarjevo priznanje, priznanje Triglavskega narodnega parka, za dosežke na področju poslanstva, ozaveščanja in promocije Triglavskega narodnega parka.


Z organizacijo Belarjevega naravoslovnega dneva se Triglavski narodni park sistematično vključuje v program šol v neposredni okolici parka, zaradi zanimivih vsebin pa postaja dogodek vedno bolj priljubljen tudi za bolj oddaljene slovenske šole. Tudi letos bosta sodelovali skupini mladih iz Narodnega parka Julijsko predgorje iz Italije in Narodnega parka Nockberge iz Avstrije. Namen naravoslovnega dneva je, da vsi otroci v okolici parka spoznajo narodni park, ga obiščejo, razmišljajo o pomenu ohranjene narave in kulturne dediščine ter da se v park vračajo in da so ponosni nanj.


NOVE PUBLIKACIJE TNP


ČASOPIS ZA OBISKOVALCE TNP ODKRIVAJ / DISCOVER

Triglavski narodni park tudi v letu 2012 pripravlja bogat program predstavitev, vodenih izletov, fotografskih delavnic, družinskih delavnic in dogodkov v info središčih in na točkah TNP.

Program s predlogi za doživljanje TNP, koristne informacije o parku ter napotki za varen obisk gora so zbrani v posebni publikaciji z naslovom Odkrivaj / Discover v slovenskem in angleškem jeziku, ki ga obiskovalci parka lahko brezplačno dobijo na vseh info mestih TNP in turističnih pisarnah. Objavljen je tudi na spletni strani TNP na povezavi: http://issuu.com/tnp-publikacije/docs/odkrivaj_discover_2012

Časopis Odkrivaj / Discover, ki je prvič izšel lansko leto, je opremljen tudi s črtno kodo QR, kar omogoča hitro povezavo na spletno stran TNP preko mobilnega telefona.

Obiskovalci bodo tako lahko dobili informacije o poletnih tedenskih animacijskih programih, ki bodo potekali na Bledu, v Bohinjski Bistrici, Lescah in Kranjski Gori, o poletnih večerih TNP v info središčih in točkah TNP (v Triglavski roži na Bledu, v Domu Trenta, na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni, v Zeleni hiši v Kobaridu in v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani). Javni zavod TNP za obiskovalce parka pripravlja tudi družinski program Petkovi popoldnevi v parku, tematske vodene izlete z vodnikom TNP in fotografske delavnice po narodnem parku.

Izid časopisa Odkrivaj / Discover so finančno podprli: Skupnost Julijskih Alp: LTO Bled, LTO Bohinj, LTO Kranjska Gora, LTO Sotočje in LTO Bovec ter Šobec d.o.o. , PAC Sports, Borut Jurkovič s.p. in Sava Hoteli d.d.


ZAČASNE UPRAVLJAVSKE SMERNICE

Določitev začasnih upravljavskih smernic določa Zakon o TNP. Javni zavod TNP je smernice pripravil v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in organizacijami, pristojnimi za upravljanje ali rabo naravnih dobrin.

Začasne upravljavske smernice določajo vsebine za upravljanje narodnega parka ter cilje in operativne naloge. V veljavi so od 12. januarja 2012 in se uporabljajo do sprejema prvega načrta upravljanja za Triglavski narodni park, ki bo urejal upravljanje narodnega parka za desetletno obdobje.

Dokument med drugim vključuje pravne podlage za določitev upravljavskih smernic ter določa območje upravljanja, izhodišča za upravljanje narodnega parka, oceno stanja z vidikov ohranjanja narave, upravljanja prostoživečih živali in ribolova, lastništva in spodbujanja trajnostnega razvoja, ključne izzive in prioritete upravljanja v obdobju veljavnosti upravljavskih smernic.

Začasne upravljavske smernice veljajo na območju narodnega parka (83.982 ha), v nekaterih primerih pa tudi zunaj parka: na območjih parkovnih lokalnih skupnosti (na podlagi drugega odstavka 10. člena ZTNP-1), na delih posebnih varstvenih območij (na podlagi 7. točke prvega odstavka 42. člena ZTNP-1 ) in v primeru, da se razvojne usmeritve nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, nadstandardni razvoj družbenih dejavnosti, nadstandardno izvajanje državnih in lokalnih javnih služb, razvoj parkovne infrastrukture ter spodbujanje obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti ter socialnih storitev.

Začasne upravljavske smernice so objavljene na spletni strani TNP na povezavi:
http://www.tnp.si/images/uploads/ZUS_publikacija.pdf


Znanstveno - izobraževalni časopis ACTA TRIGLAVENSIA

V znanstveno - izobraževalnem časopisu Acta triglavensia so objavljeni prispevki, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp. Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic.

V prvi številki, ki je izšla marca 2012, so objavljeni rezultati in analiza dvoletnega popisa tujerodnih rastlinskih vrst na območju Triglavskega narodnega parka, podnebne značilnosti Triglavskega narodnega parka z okolico za obdobje 1961 - 2011, kratki povzetki raziskav, ki potekajo na območju parka ter tematske usmeritve za raziskovanje.
Časopis je brezplačen. Tiskana izdaja je na voljo v Info središčih TNP.
V elektronski obliki je publikacija dostopna na povezavi:http://issuu.com/tnp-publikacije/docs/tnp-actatriglavensia1-2012low-res

 

E-RAZGLEDNICE

TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice

Pošljite e-razglednice vašim prijateljem, znancem, sorodnikom, in jih razveselite z vašimi pozdravi.

TRGOVINA

Stenski Koledar 2017  / Calendar 2017

Stenski Koledar 2017 / Calendar 2017

V Triglavskem narodnem parku sta leti 2017 in 2018 posvečeni…več

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Fotomonografija

Fotomonografija avtorja Jožeta Miheliča je izšla…več

Kapa TNP

Kapa TNP

Kapa s ščitom in vtisnjenim znakom TNP.več

Flis jopica TNP (ženska)

Flis jopica TNP (ženska)

Ženska jopica v oranžni in ciklamni barvi.več

Triglav v flickr

Triglav National Park SloveniaTriglav (2864m), SlovenijaTriglav Valley - Double Lake (Dovojno Jezero)Sedmera LakesTriglav behind wires/liberté pour le Triglave!Mostnica - TwirlTriglav peakSlovenia etc. XXXINationalpark Triglavtriglav dom @ nightNationalpark TriglavSLOVENIA.

Fotografski mozaik Triglavskega narodnega parka na portalu flickr.

PRIREDITVE

07.02.

Miti in legende Triglavskega narodnega parka

Vabljeni na odprtje razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka in lutkovno predstavo Krivopetnice in Zlatorog, ki bo 7. februarja…več

24.02.

Vesoljska potovanja

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z Žičnicami Vogel d.d. vabi na
opazovanja nočnega neba z naslovom…več